Opsummering af AWS blogs for uge #26 i 2024

I uge 26 publiserede AWS 80 blog posts – her er et overblik.

Indhold

AWS DevOps Blog

GitHub Actions er en kontinuerlig integrations- og deploymentsplatform (CI/CD), der automatiserer bygge-, test- og deploymentsprocesserne for forskellige arbejdsbelastninger. En af dens funktioner, Self-Hosted Runners, giver organisationer mulighed for at udføre disse pipelines på deres egen infrastruktur. Dette tilbyder fleksibilitet og tilpasning, hvilket giver større kontrol over bygge-miljøerne.

Introduktion til GitHub Self-Hosted Runners

GitHub Self-Hosted Runners giver et alternativ til GitHubs cloud-hostede runners. Ved at bruge self-hosted runners kan teams udnytte deres egne hardware-ressourcer, hvilket gør det muligt at køre jobs på specialiserede miljøer, der ikke er tilgængelige i GitHub-hostede miljøer. Dette er særligt gavnligt for arbejdsbelastninger, der kræver unikke softwareafhængigheder eller hardwarekonfigurationer.

Skalering af Self-Hosted Runners på AWS

At køre self-hosted runners i stor skala kræver nøje planlægning og arkitektur. AWS tilbyder en række tjenester til at lette dette, herunder Amazon EC2 for skalerbare compute-ressourcer, AWS Auto Scaling for dynamisk skalering og AWS Systems Manager til at administrere runner-instancerne. Ved at udnytte disse tjenester kan organisationer effektivt håndtere livscyklussen for self-hosted runners, så de er omkostningseffektive og ydeevneoptimerede.

Bedste Praksis

Ved deployment af self-hosted runners på AWS bør flere bedste praksisser følges:

 • Automatisering: Brug AWS CloudFormation eller AWS CDK til at automatisere provisionering og styring af runners. Dette sikrer konsistens og reducerer manuelt arbejde.
 • Sikkerhed: Implementer strenge IAM-politikker for at kontrollere adgangen til runner-instancer. Brug AWS Secrets Manager til at håndtere følsomme oplysninger som GitHub tokens.
 • Overvågning: Opsæt omfattende overvågning ved brug af Amazon CloudWatch for at spore ydeevne og opdage problemer tidligt.
 • Omkostningsstyring: Brug AWS Auto Scaling til at skalere runner-instancer baseret på efterspørgsel, og overvej at bruge Spot Instances for at reducere omkostningerne.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore, den førende AWS-konsulentvirksomhed i Danmark, kan hjælpe organisationer med at opsætte og administrere self-hosted GitHub Action runners på AWS. Vores ekspertise inden for AWS-automatisering, sikkerhedsbedste praksisser og omkostningsoptimering sikrer, at dine CI/CD pipelines er skalerbare, sikre og effektive. Uanset om du har brug for hjælp med den indledende opsætning eller løbende administration, er KeyCore’s team af AWS-eksperter her for at støtte din DevOps-rejse.

Læs de fulde blogs fra AWS

AWS til SAP

SAP Convergent Mediation (SAP CM) af DigitalRoute er en integreret del af SAP Billing and Revenue Innovation Management (SAP BRIM) løsningen. Den gør det muligt for kunder at spore og orkestrere deres faktureringsprocesser effektivt. Implementering af SAP CM på AWS kan markant forbedre dets tilgængelighed og skalerbarhed gennem brug af AWS Auto Scaling.

Fordele ved SAP CM på AWS

Ved at udnytte AWS Auto Scaling kan virksomheder sikre, at deres SAP CM implementering tilpasser sig problemfrit til varierende arbejdsbelastninger. Denne tilpasning optimerer ikke kun ressourceforbruget, men minimerer også nedetid, hvilket sikrer kontinuerlig overvågning og faktureringsoperationer. Desuden forbedrer AWS’s globale infrastruktur pålideligheden og ydeevnen af SAP CM implementeringer.

Sådan fungerer AWS Auto Scaling

AWS Auto Scaling justerer automatisk antallet af EC2-instanser i en implementering baseret på foruddefinerede politikker og realtids-metrics. Denne dynamiske skalering sikrer, at systemet håndterer spidsbelastninger effektivt og skalerer ned i perioder med lav efterspørgsel, hvilket reducerer omkostningerne. Integration med CloudWatch muliggør realtids-overvågning og automatiske skaleringer udløst af brugerdefinerede metrics.

Implementeringstrin

For at implementere AWS Auto Scaling for SAP CM skal du starte med at definere skaleringpolitikker baseret på historiske arbejdsbelastningsmønstre og præstationsindikatorer. Næste trin er at konfigurere CloudWatch til at overvåge nøglemetrics såsom CPU-forbrug, hukommelsesforbrug og netværksgennemstrømning. Endelig skal du oprette Auto Scaling grupper, der lancerer eller afslutter instanser efter behov for at opretholde optimal ydelse.

Forretningsværdi

Implementering af AWS Auto Scaling for SAP CM kan føre til betydelige omkostningsbesparelser ved at tilpasse ressourceforbruget til den faktiske efterspørgsel. Forbedret tilgængelighed sikrer, at faktureringsprocesser er uafbrudte, hvilket fører til mere effektiv indtægtsstyring. Denne skalerbarhed understøtter også forretningsvækst, hvilket gør det muligt for SAP CM implementeringer at håndtere stigende arbejdsbelastninger uden manuel indgriben.

Sådan kan KeyCore hjælpe

KeyCore tilbyder ekspertvejledning og støtte i implementering og optimering af SAP CM på AWS. Vores team kan hjælpe med at designe auto-skaleringpolitik, opsætte CloudWatch overvågning og konfigurere Auto Scaling grupper for at sikre, at din implementering er robust og omkostningseffektiv. Med omfattende erfaring i både AWS og SAP løsninger kan KeyCore hjælpe dig med at opnå maksimal ydelse og pålidelighed for dine faktureringsoperationer.

Læs de fulde blogs fra AWS

Den officielle maskinlæringsblog fra Amazon Web Services

NinjaTech AI sigter mod at forbedre produktiviteten ved at håndtere komplekse opgaver med AI-agenter. De lancerede MyNinja.ai, en multi-agent AI-assistent, der kan planlægge møder, udføre webforskning, generere kode og hjælpe med skrivning. Disse AI-agenter arbejder autonomt og asynkront, og de lærer af tidligere erfaringer for at forbedre fremtidig ydeevne, hvilket gør det muligt for brugere at fokusere på højere prioriterede opgaver.

Bygning af Generative AI-applikationer på Amazon Bedrock

Amazon Bedrock er en administreret tjeneste, der tilbyder adgang til store sprogmodeller (LLMs) og grundlæggende modeller fra førende AI-virksomheder. Det forenkler integrationen af generativ AI i applikationer og giver en sikker og kompatibel platform til oprettelse af tekst, billeder, lyd og kode. Denne tjeneste er ideel for udviklere og virksomheder, der ønsker at udnytte kraften af generativ AI.

Oprettelse af Konverserende Chatbots med Flere LLMs

Generativ AI gør det muligt for grundlæggende modeller at generere forskellige indholdstyper. Valget af den rette model indebærer at vælge mellem forskellige udbydere som Amazon, Anthropic, AI21 Labs, Cohere og Meta. Disse modeller kan arbejde med forskellige dataformater og gør dem alsidige til forskellige anvendelser, såsom at besvare spørgsmål og opsummere tekst.

Automatisering af Derivatbekræftelser i Kapitalmarkeder

Ved at bruge AWS AI-tjenester kan man automatisere behandlingen af derivatbekræftelser i stor skala. Denne løsning bruger Amazon Textract til at udtrække tekst og data fra scannede dokumenter og AWS Serverless-teknologier til problemfri integration og styring af applikationer uden behov for serverstyring. Det strømliner arbejdsprocesser og forbedrer operationel effektivitet i kapitalmarkeder.

AI-Drevne Assistenter til Investeringsforskning

Efter udforskningen af generativ AI og multi-modale agenter i finansielle markeder kan AI-drevne assistenter markant forbedre investeringsforskning. Disse assistenter bruger data fra flere kilder til at give værdifulde forretningsindsigter. Amazon Bedrock spiller en afgørende rolle i integrationen af disse AI-evner i finansielle tjenester, hvilket styrker beslutningstagning og forskningseffektivitet.

Introduktion af AI21 Labs Jamba-Instruct Model i Amazon Bedrock

Amazon Bedrock inkluderer nu AI21 Labs Jamba-Instruct model, der har et 256.000-token kontekstvindue. Denne model er særligt nyttig til behandling af store dokumenter og komplekse Retrieval Augmented Generation (RAG) applikationer. Jamba-Instruct er en instruktionsfinjusteret LLM designet til effektivt at håndtere omfattende og komplekse datasæt.

Overvågning af ML-arbejdsbelastninger på Amazon EKS med AWS Neuron Monitor

AWS Neuron Monitor container forbedrer overvågningen af AWS Inferentia og AWS Trainium chips på Amazon EKS. Den integrerer avancerede værktøjer som Prometheus og Grafana, hvilket forenkler overvågningen af ML-arbejdsbelastninger. Denne løsning hjælper med at opretholde ydeevne og effektivitet i maskinlæringsarbejdsgange og giver robust synlighed og styringsmuligheder.

Automatiseret Indsigtsudtrækning for Kunde Feedback

Integration af LLMs i virksomhedsapplikationer kan strømlinet analyse af kunde feedback. Ved at udnytte Amazon Bedrock og Amazon QuickSight kan udviklere hurtigt implementere eller ændre arbejdsprocesser til indsigtudtrækning. Denne automatisering forbedrer behandlingen af kunde feedback og tilbyder værdifulde indsigter til at drive forretningsforbedringer.

Bygning af Ansvarlige Generative AI-applikationer

Generativ AI gør det muligt at skabe menneskelignende samtaler og indhold, men kræver korrekt implementering for at undgå problemer som misinformation og uønskede resultater. Implementering af sikkerhedsforanstaltninger sikrer sikre og ansvarlige AI-applikationer, hvilket opretholder tillid og pålidelighed i AI-drevne løsninger.

Forbedring af Amazon Bedrock med Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch giver omfattende synlighed i Amazon Bedrock arbejdsbelastninger. Tilpasselige dashboards tilbyder indsigt i brug og ydeevne, hvilket muliggør end-to-end synlighed. Denne funktion er særligt nyttig for applikationer, der udnytter Retrieval Augmented Generation, og forbedrer operationel overvågning og styring.

Implementering af Nøjagtig Match med Amazon Lex QnAIntent

Amazon Lex QnAIntent, drevet af Amazon Bedrock, muliggør naturlig sprogforståelse til realtids konverserende oplevelser. Det udnytter en vidensbase til at give præcise svar og forbedrer brugeroplevelsen med nøjagtige og kontekstuelle relevante interaktioner.

Hurtigere Udvikling af Generativ AI med Amazon SageMaker Ground Truth

Krikey AI bruger Amazon SageMaker Ground Truth til at revolutionere oprettelsen af 3D-animationer. Denne platform gør det muligt for brugere at generere højkvalitetsanimationer ved hjælp af tekst eller video inputs, uden forudgående animations erfaring. SageMaker Ground Truth accelererer udviklingsprocessen og tilbyder en kraftfuld løsning til innovativ 3D-indholdsoprettelse.

Hvordan KeyCore kan Hjælpe

KeyCore tilbyder ekspertvejledning og implementeringstjenester for alle aspekter af AWS AI og maskinlæring. Uanset om det er integration af Amazon Bedrock, automatisering af arbejdsprocesser med Amazon Textract, eller forbedring af synlighed med Amazon CloudWatch, leverer KeyCore skræddersyede løsninger til at optimere dine AI og ML-implementeringer og sikre robuste og effektive operationer. Besøg KeyCore’s hjemmeside for at lære mere om deres tjenester og hvordan de kan hjælpe med dine AWS-projekter.

Læs de fulde blogs fra AWS

Meddelelser, Opdateringer og Lanceringer

Amazon WorkSpaces Pools tilbyder en omkostningseffektiv løsning for ikke-vedholdende virtuelle desktops. Denne tjeneste gør det muligt for brugere at strømline håndteringen af virtuelle desktops ved at levere ikke-vedholdende desktops, konfigurere apps og ressourcer og automatisk skalere kapaciteten baseret på efterspørgsel. Alle disse funktioner kan administreres fra en centraliseret platform, hvilket gør det lettere for IT-administratorer at håndtere deres virtuelle desktop-infrastruktur effektivt.

Med introduktionen af end-to-end dataafstamningsvisualisering i Amazon DataZone kan brugere nu spore data fra deres oprindelse til indsigt ved hjælp af en intuitiv visuel graf. Denne funktion giver ingeniører, analytikere og administratorer mulighed for at validere dataoprindelse, fejlfinding af datapipelines og sikre datastyring med lethed. Den visuelle repræsentation forenkler processen med at forstå komplekse datastrømme og forbedrer den samlede datastyringsoplevelse.

Amazon CodeCatalyst har udvidet sine muligheder til at understøtte GitLab og Bitbucket repositories. Denne integration giver brugere mulighed for at administrere deres kode på tværs af populære git repositories problemfrit. Derudover tilbyder Amazon CodeCatalyst blueprints og udvikling af Amazon Q-funktion, som hjælper med at strømline udviklingsprocessen. Disse nye funktioner og integrationer gør det lettere for udviklingsteams at samarbejde og vedligeholde deres kodebaser effektivt.

Amazon Simple Queue Service (SQS) er blevet optimeret for hastighed og skala, hvilket forbedrer dens ydeevne, skaleringsmuligheder og energieffektivitet uden at påvirke den eksisterende adfærd. Denne forbedring bag kulisserne er en del af AWS’s kontinuerlige bestræbelser på at forbedre deres tjenester. Brugere kan nu nyde hurtigere og mere effektiv meddelelses-kø, hvilket er afgørende for at bygge skalerbare og pålidelige applikationer.

Den ugentlige AWS-opdatering for den 24. juni 2024 fremhæver flere spændende nyheder. Blandt dem er den nye Anthropic Claude 3.5 Sonnet-model i Amazon Bedrock, som imponerede brugerne med sin hastighed og nøjagtighed. Opdateringen omfattede også nyheder i Amazon CodeCatalyst, SageMakers integration med MLflow og mere. AWS Summit Japan blev også fremhævet, hvor JAWS-UG, en japansk AWS brugergruppe, afholdt forskellige sessioner med AWS Heroes og Community Builders, hvilket fremviste det levende AWS-samfund i Japan.

Læs de fulde blogs fra AWS

Containere

Inden for moderne applikationsarkitekturer er det blevet normen at provisionere load balancere direkte fra Kubernetes klynger for at eksponere tjenester. Dog passer denne metode ikke altid til visse applikationers arkitektur. For at imødekomme dette behov tilbyder AWS Load Balancer Controller en alternativ mekanisme gennem TargetGroupBinding.

Forståelse af TargetGroupBinding

TargetGroupBinding giver en mere fleksibel måde at associere Kubernetes-tjenester med AWS load balancere. Denne mekanisme muliggør granulær kontrol over load balancer konfigurationen og understøtter yderligere funktioner. Det er særligt nyttigt i scenarier, hvor den native Kubernetes-metode ikke rækker.

Mønstre for Implementering

Flere mønstre kan anvendes, når man bruger TargetGroupBinding med AWS Load Balancer Controller:

 • Tjeneste-Linket Ingress: Dette mønster linker en Kubernetes-tjeneste direkte til en target group, hvilket er nyttigt for applikationer, der kræver direkte interaktion med load balancer.
 • Multi-Tjeneste Ingress: Understøtter flere tjenester bag en enkelt load balancer, hvilket optimerer ressourceudnyttelsen og forenkler administrationen.
 • Dynamisk Skalering: Justerer automatisk antallet af kørende instanser for at håndtere ændringer i belastning, hvilket sikrer optimal ydeevne.

Disse mønstre forbedrer fleksibiliteten, skalerbarheden og håndterbarheden. De gør det muligt for udviklere at skræddersy load balancer konfigurationen til at opfylde specifikke applikationskrav.

Forretningsværdi

Muligheden for at vælge mellem forskellige mønstre giver virksomheder fleksibilitet til at optimere deres infrastruktur for omkostninger og ydeevne. TargetGroupBinding mekanismen reducerer kompleksiteten og passer bedre til diverse arkitektoniske krav, hvilket fører til forbedret applikationsydelse og pålidelighed.

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Service Connect er en funktion, der forbedrer forbindelsen mellem ECS-tjenester. Den tilbyder en sikker og skalerbar måde at forbinde forskellige ECS-implementeringer på, hvilket muliggør problemfri kommunikation mellem mikrotjenester.

Kernefunktioner af Amazon ECS Service Connect

 • Tjenesteopdagelse: Forenkler processen med at finde tjenester inden for klyngen, hvilket gør det lettere for tjenester at kommunikere med hinanden.
 • Load Balancering: Sikrer jævn fordeling af netværkstrafik blandt tjenesteinstanser, hvilket forbedrer applikationernes robusthed og ydeevne.
 • Netværkstrafik Metrics: Giver indsigt i netværkstrafikken, hvilket muliggør proaktiv overvågning og skalering.

Proaktiv Skalering med Amazon ECS Service Connect Metrics

Ved at bruge metrics leveret af Amazon ECS Service Connect kan virksomheder implementere proaktiv skalering af ECS-tjenester. Dette sikrer, at infrastrukturen skaleres i henhold til trafikmønstre, hvilket opretholder optimal ydeevne og omkostningseffektivitet.

Hvordan KeyCore kan Hjælpe

KeyCore tilbyder ekspertise i at implementere og administrere AWS-baserede containerløsninger. Med en dyb forståelse af ECS, EKS og AWS Load Balancer Controller kan KeyCore hjælpe virksomheder med at designe, implementere og optimere deres containeriserede applikationer. Uanset om det drejer sig om at konfigurere TargetGroupBinding eller opsætte proaktiv skalering med ECS Service Connect, leverer KeyCore den nødvendige support for at sikre en problemfri og effektiv drift af containeriserede miljøer.

Læs de fulde blogs fra AWS

Officiel Blog om Databaser fra Amazon Web Services

I denne opsummering udforsker vi en række emner fra den officielle databaseblog fra Amazon Web Services, som spænder fra at oprette knowledge graph-applikationer med Amazon Neptune til at automatisere cross-account backups for Amazon RDS for Oracle. Hver sektion dykker ned i detaljerne ved implementeringen af disse AWS-løsninger og tilbyder både tekniske indsigter og forretningsmæssig værdi.

Opret en Knowledge Graph Applikation med Metaphactory og Amazon Neptune

At bygge en knowledge graph-applikation med Metaphactory og Amazon Neptune indebærer at udnytte SPARQL-forespørgsler til at drive dynamiske, modeldrevne komponenter. Metaphactory giver en brugervenlig grænseflade til at udforske og søge i Neptune graph-data. Ved at integrere disse værktøjer kan brugere udvikle robuste graph-applikationer, der letter komplekse dataforhold og indsigt.

Workaround for T-SQL Global Temporary Tables i Babelfish for Aurora PostgreSQL

Babelfish for Aurora PostgreSQL understøtter ikke indfødt T-SQL global temporary tables. Denne begrænsning kan dog overvindes ved at bruge permanente tabeller til at efterligne adfærden af globale temporary tables. Denne tilgang gør det muligt for brugere at opretholde kompatibilitet med T-SQL-applikationer, mens de udnytter fordelene ved Aurora PostgreSQL.

Konfigurer SSL-kryptering på en SAP ASE Source Endpoint i AWS DMS

Konfiguration af SSL-kryptering for SAP ASE source endpoints i AWS Database Migration Service (DMS) sikrer sikker dataoverførsel. Processen indebærer opsætning af SSL på både AWS DMS-endepunkter og on-premises SAP ASE-databasen. Denne kryptering beskytter data under overførsel under migreringen, hvilket øger sikkerheden og overholdelsen.

Amazon DynamoDB Anvendelsestilfælde for Medie- og Underholdningskunder

Amazon DynamoDB understøtter forskellige anvendelsestilfælde i medie- og underholdningsindustrien, såsom streaming og medieforsyningskæde arbejdsbelastninger. Firmaer som Disney, Warner Bros. Discovery og ViacomCBS udnytter DynamoDB for dets skalerbarhed og ydeevne. Disse kapaciteter hjælper medievirksomheder med effektivt at håndtere store mængder data.

Tilføj Real-Time ML Forudsigelser til Din Amazon Aurora Database

Optimering af Aurora ML til real-time maskinlæringsforudsigelser indebærer at udføre inferens mod Amazon SageMaker-endepunkter i stor skala. Denne opsætning kan håndtere høje transaktionsvolumener og flere samtidige databasekald. Desuden muliggør brug af SQL-triggere til orkestrering problemfri forudsigende arbejdsprocesser uden behov for yderligere tjenester.

Automatiser Cross-Account Backup af Amazon RDS for Oracle

Automatisering af cross-account backups af Amazon RDS for Oracle indebærer brug af AWS Backup og CloudFormation. Denne automatisering inkluderer backup af databaseparametergrupper, option-grupper og sikkerhedsgrupper. Denne funktion sikrer konsistente og pålidelige backups på tværs af flere AWS-konti, hvilket reducerer administrativt arbejde og øger databeskyttelsen.

Hvordan PayU Bruger Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) som en Feature Store

PayU udnytter Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) til at muliggøre real-time, lav-latens inferens i sine betalingsgateway-løsninger. Denne opsætning understøtter millioner af daglige transaktioner for over 500.000 virksomheder. Ved at bruge Amazon Keyspaces som en feature store forbedrer PayU sine betalingsbehandlingskapaciteter, hvilket sikrer hurtig og pålidelig service for sine kunder.

KeyCore kan hjælpe virksomheder med at implementere disse avancerede AWS-løsninger. Med ekspertise i AWS-tjenester og fokus på at levere høj-kvalitets professionelle og administrerede tjenester sikrer KeyCore, at din AWS-infrastruktur er optimeret til ydeevne, sikkerhed og skalerbarhed. Kontakt os for at lære, hvordan vi kan støtte din AWS-rejse.

Læs de fulde blogs fra AWS

AWS for Spil Blog

Når man udvikler multiplayer-spil, er det afgørende at teste opdateringer hurtigt. Amazon GameLift Anywhere og Amazon GameLift Agent muliggør dette ved at accelerere udviklingen og implementeringen af spilservere. Nedenfor er en detaljeret gennemgang af, hvordan disse værktøjer kan forbedre spiludviklingsarbejdsgange.

Hurtig Iteration med Amazon GameLift Anywhere

For spiludviklere er hurtige iterationscyklusser vitale. Med Amazon GameLift Anywhere kan udviklere implementere spilservere på enhver hardware, fra on-premises til skyen. Denne fleksibilitet tillader hurtigere test og feedback på nye funktioner og fejlrettelser.

Amazon GameLift Anywhere understøtter forskellige platforme, hvilket giver mulighed for at automatisere bygge- og implementeringsprocesser problemfrit. Denne automatisering minimerer manuelt arbejde, så udviklere kan fokusere mere på at skabe engagerende spilindhold.

Effektiv Testning med Amazon GameLift Agent

Amazon GameLift Agent forbedrer testning ved at administrere spilserverprocesser og håndtere server-sundhedstjek. Denne agent kan køre på forskellige platforme, hvilket sikrer, at servermiljøet tæt matcher produktionsmiljøet. Det giver udviklere mulighed for at automatisere server-livscyklusstyring, hvilket øger pålideligheden af serverbuilds før fuldskala implementering.

Ved brug af GameLift Agent kan udviklere simulere virkelige scenarier, opdage problemer tidligt og sikre, at spilserverne er robuste og klar til spillere. Dette sikrer en glattere overgang fra udvikling til live implementering.

Forretningsværdi

Integrering af Amazon GameLift Anywhere og Amazon GameLift Agent i spiludviklingsprocessen kan markant reducere time-to-market. Med hurtigere iterationscyklusser kan udviklere hyppigere udgive opdateringer og opretholde spillerengagement. Derudover betyder automatiserede implementeringer færre menneskelige fejl, hvilket fører til mere stabile spilservere og bedre spilleroplevelser.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore tilbyder dyb ekspertise i AWS-tjenester, herunder Amazon GameLift. Vores team kan hjælpe med at integrere disse værktøjer i din udviklingspipeline, optimere dine arbejdsgange og sikre, at dine spilservere implementeres effektivt og pålideligt. Kontakt os for at lære, hvordan vi kan accelerere din spiludviklingsproces.

Læs de fulde blogs fra AWS

AWS Træning og Certificering Blog

I juni 2024 introducerede AWS Training and Certification en række nye læringsmuligheder og opdateringer designet til at hjælpe professionelle med at forbedre deres færdigheder og viden inden for nøgleområder, herunder generativ AI og maskinlæring (ML). Her er en oversigt over de vigtigste opdateringer:

Nye Digitale Læringsprodukter

AWS lancerede 29 nye digitale læringsprodukter på AWS Skill Builder, der tilbyder omfattende og tilgængelige ressourcer for lærende. Blandt disse er 12 nye digitale kurser om generativ AI, hvoraf otte er gratis og fire betalte. Disse kurser er designet til at guide lærende gennem grundlæggende og avancerede koncepter inden for generativ AI.

Nye AWS Builder Labs og Digitalt Klasseværelseskursus

Udover digitale kurser introducerede AWS to nye AWS Builder Labs, som tillader praktisk øvelse med AWS-tjenester i et sandkassemijø. Der er også et nyt digitalt klasseværelseskursus, der tilbyder en interaktiv og vejledt læringsoplevelse for dem, der foretrækker en mere struktureret tilgang.

Læringsplan for Aspiring Maskinlæring Ingeniører

For dem, der ønsker at specialisere sig i maskinlæring, har AWS skabt en robust læringsplan, der dækker essentielle ML-emner og færdigheder. Denne plan er designet til at udstyre kommende ML-ingeniører med den nødvendige viden for at excellere i deres karrierer.

Generativ AI Læringsoplevelse for Ledere

AWS samarbejdede med Udemy for at lancere en seks-ugers generativ AI læringsoplevelse skræddersyet til ledere. Dette program sigter mod at hjælpe ledere med at forstå og udnytte generative AI-teknologier inden for deres organisationer, hvilket driver innovation og effektivitet.

Nye AWS Certificeringer og Eksamensforberedelsesmaterialer

AWS annoncerede to nye certificeringer med fokus på AI og ML, henvendt til professionelle, der ønsker at validere deres ekspertise inden for disse områder. Sammen med disse certificeringer leverede AWS understøttende eksamensforberedelsesmaterialer for at hjælpe kandidater med at lykkes.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore er her for at støtte professionelle og organisationer i at navigere i disse nye læringsmuligheder fra AWS. Med omfattende erfaring i AWS-tjenester og træning kan KeyCore hjælpe med at skabe skræddersyede læringsplaner, tilbyde praktiske træningssessioner og give ekspertvejledning for at sikre succesfuld certificering og færdighedsudvikling. Uanset om det drejer sig om at uddybe viden inden for AI og ML eller opnå nye AWS-certificeringer, er KeyCores team af konsulenter og trænere klar til at assistere hvert skridt på vejen.

Læs de fulde blogs fra AWS

Officiel Big Data Blog fra Amazon Web Services

Implementering af katastrofeberedskab med Amazon Redshift giver virksomheder mulighed for at sikre deres datalager i skyen. Amazon Redshift er en fuldt administreret tjeneste, der kan skalere fra et par hundrede gigabyte til flere petabyte, hvilket sikrer databeskyttelse og forretningskontinuitet. Målet med katastrofeberedskabsplanen er at beskytte data, minimere nedetid og muliggøre hurtig genopretning i tilfælde af en uforudset katastrofe. Ved at udnytte Redshifts indbyggede funktioner kan organisationer automatisere backup-processer, replikere data på tværs af regioner og implementere failover-mekanismer for at opretholde datatilgængelighed.

Opbygning af realtidsstrømnings-generative AI-applikationer ved hjælp af Amazon Bedrock, Amazon Managed Service for Apache Flink og Amazon Kinesis Data Streams giver virksomheder øjeblikkelige indsigter. Datastrømning udnytter realtidsdata for generativ AI, hvilket muliggør hurtige og responsive analyser. Denne integration bruger administrerede tjenester til effektiv behandling af strømningsdata. Referencearkitekturen inkluderer en trin-for-trin guide til opsætning af infrastrukturen, og eksempelkode ved hjælp af AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) er tilgængelig på GitHub. Denne omfattende tilgang giver virksomheder mulighed for at implementere avancerede AI-funktioner problemfrit.

Amazon DataZone annoncerede for nylig den generelle tilgængelighed af brugerdefinerede AWS-servicetegninger. Denne funktion giver brugere mulighed for at tilpasse deres projektmiljøer ved hjælp af eksisterende AWS Identity and Access Management (IAM) roller og tjenester. Ved at integrere disse tjenester i eksisterende processer kan organisationer strømline deres arbejdsgange og forbedre sikkerheden. Brugerdefinerede tegninger muliggør mere skræddersyede miljøer, hvilket forbedrer effektiviteten og integrationen med eksisterende AWS-infrastruktur.

Adgang til Amazon Redshift-data fra Salesforce Data Cloud med Zero Copy Data Federation forbedrer dataintegrationen på tværs af platforme. Dette samarbejde muliggør en samling af data, der er indsamlet fra forskellige kontaktpunkter, i et centralt datalager eller -sø. Sådan integration er afgørende for analytiske og maskinlæringsmæssige formål og giver virksomheder omfattende indsigt. Denne problemfri dataadgang forbedrer beslutningsprocesserne og den operationelle effektivitet.

Genindeksering i Amazon OpenSearch Serverless ved hjælp af Amazon OpenSearch Ingestion forenkler datastyring. Indlægget beskriver trin til at kopiere data mellem indeks inden for den samme OpenSearch Serverless-samling, især nyttigt ved skemaforandringer. OpenSearch Serverless og Ingestion-tjenester tilbyder optimal ydeevne og skalerbarhed, hvilket muliggør problemfri dataarbejdsgange. Denne tilgang sikrer dataintegritet og forbedrer søgeoplevelsen.

At afdække sociale medieindsigter i realtid ved hjælp af Amazon Managed Service for Apache Flink og Amazon Bedrock udnytter Retrieval Augmented Generation (RAG). RAG optimerer LLM-udgange ved at referere til realtids-tweets som kontekst, hvilket giver nøjagtige og relevante svar. Denne metode forbedrer kapaciteten af store sprogmodeller (LLM’er) til at generere meningsfulde resultater, der gavner opgaver som spørgsmålssvar, sprogoversættelse og sætningens fuldførelse. Realtidsindsigter fra sociale medier giver virksomheder mulighed for at holde sig opdateret med tendenser og kundesentimenter.

Konfiguration af et brugerdefineret domænenavn for en Amazon MSK-klynge understøtter bedre integration og tilgængelighed. Amazon Managed Streaming for Kafka (Amazon MSK) kører open source Apache Kafka-versioner, hvilket sikrer kompatibilitet med eksisterende applikationer, værktøjer og plugins. Brugerdefinerede domænenavne muliggør lettere adgang og administration af Kafka-klynger, hvilket forbedrer brugeroplevelsen og den operationelle effektivitet. Denne funktion giver virksomheder mulighed for at opretholde konsistente og forudsigelige endepunkter for deres strømningsapplikationer.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore, som Danmarks førende AWS-konsulentfirma, tilbyder ekspertise i implementering og styring af disse avancerede AWS-tjenester. Uanset om det handler om at etablere robuste katastrofeberedskabsplaner med Amazon Redshift, integrere realtidsstrømnings-AI-applikationer eller tilpasse DataZone-miljøer, leverer KeyCore skræddersyede løsninger til at imødekomme dine forretningsbehov. Vores fagfolk er dygtige til at optimere dataarbejdsgange, muliggøre problemfri integration og sikre datasikkerhed og tilgængelighed. Samarbejd med KeyCore for at udnytte AWS’s fulde potentiale og drive din virksomhed fremad.

Læs de fulde blogs fra AWS

Netværk og Indholdslevering

Design af sikre og skalerbare routingmekanismer for lejere er afgørende for SaaS-udbydere. Effektiv routing af lejere sikrer isolation, skalerbarhed og sikkerhed. Denne artikel udforsker strategier til routing af HTTP-anmodninger i multi-lejer SaaS-miljøer på AWS. Den dækker overvejelser, bedste praksis og eksempelscenarier for at hjælpe SaaS-udbydere med at implementere robuste routingmekanismer for lejere.

Overvejelser ved Routing af Lejere

Ved design af routingmekanismer for lejere skal flere faktorer tages i betragtning:

 • Sikkerhed: Sikring af lejers data er isolerede og sikre.
 • Skalerbarhed: Systemet skal håndtere et voksende antal lejere problemfrit.
 • Ydelse: Routing bør ikke introducere latenstid eller flaskehalse.

Routing Strategier

Forskellige strategier kan anvendes til effektiv routing af lejeranmodninger:

 • Stibaseret Routing: Brug af URL-stier til at identificere lejere, som /lejer1/resource.
 • Subdomæne Routing: Brug af subdomæner som lejer1.example.com til at differentiere lejere.
 • Tokenbaseret Routing: Indlejring af lejeridentifikatorer i tokens for at route anmodninger sikkert.

Hver af disse strategier har sine fordele og kompromiser. For eksempel er stibaseret routing ligetil, men kan komplicere URL-administration. Subdomæne routing tilbyder klar isolation, men kræver DNS-administration. Tokenbaseret routing giver fleksibilitet, men kræver robuste tokenvalideringsmekanismer.

Bedste Praksis

For at implementere effektiv routing af lejere skal du følge disse bedste praksis:

 • Brug AWS Services: Udnyt tjenester som AWS API Gateway, AWS Lambda og Amazon Route 53 til effektiv routingstyring.
 • Sikre Isolation: Brug AWS Identity and Access Management (IAM) og Amazon Virtual Private Cloud (VPC) til robust lejerisolation.
 • Overvåg Ydelse: Implementer overvågning og logning for at sikre, at routingmekanismerne fungerer som forventet. AWS CloudWatch og AWS X-Ray kan være værdifulde værktøjer til dette formål.

Eksempelscenarier

Overvej en SaaS-applikation, hvor brugere fra forskellige organisationer får adgang til delte ressourcer. Stibaseret routing kan bruges til at dirigere anmodninger til de relevante lejers ressourcer. Alternativt kan subdomæne routing isolere lejer miljøer mere tydeligt og øge sikkerheden.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore er specialiseret i design og implementering af sikre, skalerbare routingmekanismer for lejere for SaaS-udbydere på AWS. Med ekspertise i AWS-tjenester og bedste praksis, sikrer KeyCore problemfri lejerisolation og ydelsesoptimering. Uanset om det er stibaseret, subdomæne eller tokenbaseret routing, kan KeyCore skræddersy løsninger til at opfylde specifikke forretningsbehov. Kontakt KeyCore for professionelle og administrerede tjenester til at forbedre din SaaS-applikations routingstrategier.

Læs de fulde blogs fra AWS

AWS til M&E Blog

Media2Cloud på AWS Vejledning: Scene- og Reklamepause-Detektion samt Kontekstuel Forståelse for Reklamer ved Brug af Generativ AI

Kontekstuel reklame er en teknik, der matcher reklamer med det indhold, en bruger forbruger, og skaber en skræddersyet reklameoplevelse. Dette involverer tre hovedaktører: udgivere (dem, der ejer websitet eller indholdet), annoncører og forbrugere. Udgivere tilbyder platformen og indholdet, annoncører skaber reklamer, der passer til konteksten, og forbrugere engagerer sig med indholdet, hvilket udløser relevante reklamer. En udfordring i dette økosystem er at opretholde relevansen og aktualiteten af disse reklamer, efterhånden som indholdet udvikler sig.

Generativ AI spiller en afgørende rolle her. AI-algoritmer analyserer indholdet for at detektere scener og reklamepauser, hvilket sikrer, at reklamer placeres på optimale tidspunkter. Dette forbedrer brugeroplevelsen og øger reklamernes ydeevne. AWS leverer den infrastruktur og de værktøjer, der er nødvendige for at implementere sådanne AI-drevne reklameløsninger, hvilket gør det lettere for virksomheder at udrulle og administrere deres kontekstuelle reklamestrategier.

Opret en Conda Pakke og Kanal til AWS Deadline Cloud

AWS Deadline Cloud er en fuldt administreret tjeneste, der hjælper dig med at oprette en skalerbar visuel compute farm på få minutter. Dette er ideelt til udførelse af renderingsopgaver for digitale indholdsskabende (DCC) applikationer som Blender, Houdini, Maya og Nuke. Tjenesten er designet til at give en hurtig og nøglefærdig oplevelse med sine Service-Managed Fleets, der håndterer skalering og administration af compute-ressourcer.

Oprettelse af en Conda-pakke og kanal specifikt til AWS Deadline Cloud strømliner yderligere processen. Conda, en pakkemanager, forenkler miljøstyring og udrulning. Ved at bruge Conda med Deadline Cloud kan brugere administrere afhængigheder og softwareversioner mere effektivt. Dette fører til et mere stabilt og reproducerbart renderingsmiljø, som bidrager til glattere produktionsworkflow og reduceret nedetid.

Kortlægning af Rejsen til IP Videodistribution

Overgangen til IP-videodistribution revolutionerer indholdsrejsen og tilbyder en mere omkostningseffektiv og bæredygtig fremtid for broadcast-industrien. Dette skift fra traditionelle broadcast-metoder til IP-baserede systemer er stort set usynligt for forbrugerne, men repræsenterer en betydelig teknologisk fremgang.

AWS Principal GTM Specialist Rory McVicar dykker ned i dette emne og fremhæver de tekniske innovationer, der driver denne forandring. IP-videodistribution muliggør større fleksibilitet i indholdslevering, bedre ressourceallokering og forbedret skalerbarhed. Det understøtter også nye forretningsmodeller og indtægtsstrømme for broadcastere.

Integrationen af AWS-tjenester i IP-videodistribution leverer den nødvendige infrastruktur til disse fremskridt. AWS tilbyder skalerbare, omkostningseffektive løsninger, der understøtter de komplekse krav i moderne videodistribution, hvilket gør det muligt for broadcastere at levere indhold af høj kvalitet mere effektivt.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore er en førende AWS-konsulentvirksomhed i Danmark, der specialiserer sig i både professionelle og administrerede tjenester. Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der hjælper virksomheder med at udnytte AWS’s robuste kapaciteter. Uanset om det drejer sig om implementering af generativ AI til kontekstuel reklame, oprettelse af Conda-pakker til AWS Deadline Cloud eller overgang til IP-videodistribution, kan vores team af eksperter guide dig gennem hver eneste trin. Vi sikrer, at dine operationer kører glat og effektivt, hvilket maksimerer din investering i AWS. Kontakt KeyCore for at lære, hvordan vi kan hjælpe dig med at nå dine forretningsmål med AWS.

Læs de fulde blogs fra AWS

AWS Opbevaringsblog

Hvordan London Stock Exchange Group Migrerede 30 PB Markedsdata Ved Hjælp af AWS DataSync

London Stock Exchange Group (LSEG) håndterer en enorm mængde på 30 PB af Tick History-PCAP data, som er rå børsdata tidsstemplet til nanosekundet. Derudover genererer LSEG 60 TB nye data dagligt. De havde behov for at migrere dette enorme datasæt fra Wasabi cloud-lagring til en ny løsning.

AWS DataSync leverede en pålidelig, skalerbar og sikker metode til at overføre LSEG’s betydelige datasæt. Tjenesten faciliterede effektiv datamigrering ved at automatisere og accelerere dataoverførselsprocessen. Nøglekomponenter i løsningen omfattede konfiguration af DataSync-agenter til at læse fra Wasabi-lagring og skrive til Amazon S3, hvilket udnyttede AWS’s robuste og geografisk spredte infrastruktur.

Migreringen til Amazon S3 hjalp LSEG med at forbedre dataadgang og lagringseffektivitet. Den skalerbare karakter af S3 gjorde det muligt for LSEG at håndtere deres daglige tilstrømning af 60 TB data uden bekymringer om kapacitets- eller ydelsesbegrænsninger. Desuden forbedrede overgangen dataintegritet og tilgængelighed, i tråd med LSEG’s strenge krav til data pålidelighed og tilgængelighed.

Hvordan Fetch Reducerede Latens ved Billedeuploads Ved Hjælp af Amazon S3 Express One Zone

Fetch tilbyder en platform, hvor brugere kan tjene point ved at uploade deres kvitteringer til scanning. Virksomheden ønskede at reducere latensen forbundet med billedeuploads for at forbedre brugeroplevelsen.

Ved at udnytte Amazon S3 Express One Zone kunne Fetch gemme og hente kvitteringsbilleder hurtigere. Denne S3-lagringsklasse er designet til data, der hyppigt tilgås, men som ikke kræver samme robusthed som multi-zone lagring. Den tilbyder høj ydelse til en lavere pris, hvilket var ideelt til Fetch’s anvendelsestilfælde.

Løsningen leveret af Amazon S3 Express One Zone reducerede betydeligt den tid, det tog for brugere at uploade billeder, hvilket effektiviserede hele processen. Denne forbedring øgede ikke kun brugertilfredsheden, men også sandsynligheden for brugerengagement og fastholdelse.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore specialiserer sig i AWS-rådgivning og tilbyder både professionelle og administrerede tjenester for at optimere dine datamigrerings- og lagringsløsninger. Uanset om det drejer sig om store dataoverførsler som LSEG, eller optimering af ydeevnen for brugeruploadet indhold som Fetch, sikrer KeyCore’s ekspertise en problemfri og effektiv overgang. Udnyt vores dybe AWS-viden til at forbedre dine datahåndteringsstrategier og opnå dine forretningsmål effektivt.

Læs de fulde blogs fra AWS

AWS Arkitektur Blog

Den AWS Well-Architected Framework er blevet opdateret for at tilbyde mere omfattende vejledning. Denne forbedrede version indeholder udvidede anbefalinger på tværs af alle seks søjler: Operationel Ekspertise, Sikkerhed, Pålidelighed, Performance Effektivitet, Omkostningsoptimering og Bæredygtighed. Detaljeret implementeringsvejledning for både nye og eksisterende bedste praksis er blevet revideret for at være mere præskriptive, og dermed tilbyde handlingsrettede trin for forbedret cloud-arkitektur.

Den reviderede ramme sigter mod at hjælpe virksomheder med at bygge sikker, højtydende, robust og effektiv infrastruktur til deres applikationer. Ved at følge den forbedrede vejledning kan organisationer bedre tilpasse deres cloud-infrastrukturer med bedste praksis, hvilket sikrer langsigtet succes og bæredygtighed.

Seks Søjler i AWS Well-Architected Framework

Operationel Ekspertise: Denne søjle fokuserer på at køre og overvåge systemer for at levere forretningsværdi og kontinuerligt forbedre processer og procedurer.

Sikkerhed: Sikkerhed inkluderer beskyttelse af information, systemer og aktiver, mens der leveres forretningsværdi gennem risikovurderinger og afbødningsstrategier.

Pålidelighed: Denne søjle sikrer, at arbejdsbyrder udfører deres tilsigtede funktioner korrekt og konsekvent, når det forventes.

Performance Effektivitet: Dette indebærer brugen af IT- og computerressourcer effektivt til at opfylde systemkravene og opretholde denne effektivitet, efterhånden som efterspørgslen ændrer sig og teknologier udvikler sig.

Omkostningsoptimering: Omkostningsoptimering handler om at undgå unødvendige omkostninger og kunne styre og allokere midler effektivt.

Bæredygtighed: Denne nytilføjede søjle fokuserer på miljøpåvirkninger og hjælper organisationer med at reducere deres cloud-kulstofaftryk.

For mere detaljeret information, henvises der til AWS Well-Architected Framework dokumentationen.

Migrering til Skyen med AWS

I den digitale æra tilbyder migrering til skyen uovertrufne fordele, herunder skalerbarhed, smidighed og omkostningseffektivitet. Dog kan migrationsprocessen være overvældende uden passende vejledning. Blogserien “Let’s Architect!” giver en struktureret tilgang til at hjælpe virksomheder med at migrere deres datacentre til AWS skyen med succes.

Serien skitserer de kritiske trin involveret i cloud-migrering, fra indledende planlægning og vurdering til udførelse og optimering. Den understreger vigtigheden af at forstå din nuværende miljø, sætte klare mål og vælge de rigtige værktøjer til migrering.

Vigtige Trin i Cloud-Migrering

Vurdering: Forstå dit nuværende IT-landskab og identificer de arbejdsbyrder, der er egnede til migrering.

Planlægning: Udvikl en omfattende migrationsstrategi, der inkluderer tidslinjer, ressourcer og risikostyringsplaner.

Migrering: Udfør migreringen ved hjælp af AWS migrationsværktøjer og tjenester, og sørg for minimal forstyrrelse af dine forretningsoperationer.

Optimering: Efter migreringen, optimer dit cloud-miljø for at forbedre ydeevne, omkostningseffektivitet og sikkerhed.

Blogserien fremhæver også forskellige AWS-tjenester og værktøjer, der kan lette en glidende overgang, såsom AWS Migration Hub, AWS Database Migration Service og AWS Cloud Adoption Framework.

Ved at følge disse retningslinjer kan virksomheder opnå en problemfri migrering og udnytte det fulde potentiale af AWS cloud-tjenester til at drive innovation og vækst.

For mere detaljeret vejledning, læs hele serien på AWS Architecture Blog.

Hvordan KeyCore kan Hjælpe

KeyCore, det førende danske AWS-konsulenthus, er klar til at hjælpe med din cloud-arkitektur og migrationsrejse. Vores ekspertise i AWS-tjenester sikrer, at din organisation kan optimere brugen af AWS Well-Architected Framework og udføre succesfulde cloud-migreringer. Uanset om du har brug for professionelle tjenester til en tilpasset migrationsplan eller administrerede tjenester til løbende cloud-administration, har KeyCore løsningerne og ekspertisen til at imødekomme dine behov. Besøg vores hjemmeside for at lære mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at lykkes i skyen.

Læs de fulde blogs fra AWS

AWS Partner Network (APN) Blog

Kliniske forsøg er essentielle for terapeutisk udvikling og er afhængige af omfattende endpoint-data. Beslutninger som patientberigelse og endpoint-optimering er afgørende for forsøgets succes. Avancerede analyser hjælper med at udtrække indsigt, hvilket understøtter målrettet lægemiddeludvikling. BluMaiden Biosciences udnytter AWS til at overvinde datamæssige udfordringer og leverer værdifulde kliniske indsigter globalt. Deres AWS-platform sikrer effektiv forsøgsdesign og -udførelse, hvilket sparer tid og penge.

Transformering af Cybersikkerhedsrevisioner med AI

Neurons Lab, en AWS Advanced Tier Services Partner, har indgået partnerskab med Peak Defence for at automatisere overholdelsesprocesser ved brug af Amazon Bedrock med Anthropic Claude 3-modellen og Amazon Sagemaker. Denne generative AI-løsning strømliner cybersikkerhedsrevisioner og RFP-respons, hvilket reducerer den nødvendige tid og ressourcer markant. Tilgangen inkluderer arkitektoniske overvejelser, operationalisering med forskellige AWS-tjenester, LLM-evaluering og løbende forbedring, hvilket viser, hvordan teknologi kan forbedre cybersikkerhedsforanstaltninger.

Integration af AWS Marketplace og AWS Partner Central

AWS lancerede AWS Marketplace og AWS Partner Central Integration Journey Map, et interaktivt værktøj designet til at strømliner oplevelsen for AWS-partnere. Denne rejsemappe guider partnere gennem sammenkobling af konti, løsninger og muligheder, hvilket gør det lettere at integrere og udnytte AWS-økosystemet effektivt. Målet er at forbedre partnernes effektivitet og succes gennem en mere sammenhængende integrationsproces.

Business Outcomes Xcelerator Program

AWS introducerede Business Outcomes Xcelerator (BOX) Programmet for at hjælpe partnere med at imødekomme kravene fra Line of Business (LOB) købere og accelerere indtægtsvæksten. Dette program forsyner teknologi- og servicepartnere med værktøjer, ressourcer og finansielle incitamenter til at bygge, markedsføre og sælge resultatorienterede løsninger via AWS Marketplace. BOX Programmet giver partnere mulighed for at levere differentieret værdi på tværs af forskellige industrier og anvendelsestilfælde.

Nye fordele for Managed Services Providers

Managed services er afgørende for partnernes rentabilitet og kundesucces, og 52% af kunderne kræver managed services som en del af deres partnerindkøbsproces. AWS annoncerede nye fordele for partnere, der ønsker at udvide deres managed services-praksis. Disse fordele inkluderer selvbetjent teknisk aktivering, workshops med AWS-eksperter samt rabatter og kreditter til at dække værktøjsomkostninger. Disse forbedringer har til formål at støtte partnere i at bygge, markedsføre og udvide deres managed services-tilbud.

KeyCore kan levere ekspertvejledning og support til alle disse AWS-initiativer. Med vores dybe ekspertise i AWS-tjenester hjælper vi kunder med at udnytte AWS’s styrker til at opnå forretningsresultater effektivt. Uanset om det drejer sig om at integrere AWS Marketplace og Partner Central, udnytte AI til cybersikkerhed eller optimere kliniske forsøg, sikrer KeyCore’s professionelle og managed services succes i skyen. Besøg KeyCore for at lære mere om, hvordan vi kan hjælpe din organisation.

Læs de fulde blogs fra AWS

AWS HPC Blog

Inden for marketinganalyse er mixed media modeling (MMM) en maskinlæringsteknik, der kombinerer information fra forskellige kilder, såsom TV-reklamer, online-annoncer og sociale medier, for at måle effekten af marketing- og reklamekampagner. Ved at udnytte disse teknikker kan virksomheder træffe smartere beslutninger om, hvor de skal investere deres reklamebudget, hvilket hjælper dem med at optimere deres afkast af investeringen. Vertikal skalering og GPU’er kan markant fremskynde denne proces, hvilket muliggør hurtigere dataanalyse og mere præcise forudsigelser.

Fordele ved Vertikal Skalering og GPU’er

Vertikal skalering indebærer at øge kraften af individuelle instanser, som kan håndtere mere data og udføre beregninger hurtigere. GPU’er er særligt dygtige til at håndtere parallelle processer, som er almindelige i maskinlæringsmodeller. Sammen gør de det muligt for virksomheder at bearbejde store datasæt hurtigt, hvilket fører til mere rettidige og handlingsrettede indsigter.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore kan hjælpe virksomheder med at implementere vertikal skalering og GPU-acceleration i deres marketinganalyseindsats. Vores ekspertise inden for AWS-tjenester sikrer, at klienter effektivt kan udnytte cloudens kraft til at forbedre deres beslutningsprocesser.

Finansielle simulationer kræver ofte betydelig beregningskraft på grund af kompleksiteten af numeriske modeller. AWS tilbyder skalerbare løsninger, der kan håndtere disse intensive opgaver effektivt. Ved at udnytte skyen kan virksomheder udføre storskalamodelberegninger uden begrænsningerne ved on-premises infrastruktur.

Case Study: QuantLib og Monte Carlo-metoder

I et virkeligt eksempel blev AWS brugt til at køre finansielle simulationer ved hjælp af QuantLib og Monte Carlo-metoder. Disse teknikker er afgørende for prisfastsættelse af derivater og risikostyring. Ved at anvende AWS blev simulationerne gennemført hurtigere, hvilket gjorde det muligt for finansanalytikere at træffe mere informerede beslutninger.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCores finansielle tjenester-team kan hjælpe virksomheder med at implementere AWS-løsninger til deres finansielle simulationer. Vores dybdegående viden om AWS-værktøjer sikrer, at klienter kan maksimere effektiviteten og nøjagtigheden af deres modeller.

For dem, der ønsker at optimere deres high-performance computing (HPC) arbejdsbyrder på AWS, tilbyder et nyt offentligt GitHub-repositorium en rigdom af ressourcer. Sammensat af AWS HPC-specialister indeholder dette bibliotek best practices, skabeloner og scripts, der hjælper brugere med at køre deres HPC-koder mere effektivt.

Ressourcer Tilgængelige i GitHub-repositoriet

Repositoriet giver en række værktøjer og indsigter til at hjælpe brugere med at optimere deres HPC-applikationer på AWS. Uanset om det drejer sig om at justere konfigurationer for bedre ydeevne eller udnytte specifikke AWS-tjenester, kan de tilgængelige ressourcer markant strømline HPC-opsætnings- og eksekveringsprocessen.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore kan vejlede virksomheder i at udnytte disse best practices og værktøjer til deres HPC-arbejdsbyrder. Vores ekspertise sikrer, at klienter effektivt kan udnytte AWS-tjenester til at opnå optimal ydeevne og omkostningseffektivitet.

Læs de fulde blogs fra AWS

AWS Cloud Operations & Migrations Blog

Med den stigende kompleksitet af maskinlæringsmodeller udnytter organisationer GPU-accelererede Kubernetes-klynger for effektiv modeltræning og online inferens. Overvågning af GPU-udnyttelse er afgørende for at forstå modelpræstation og optimere infrastruktur. Amazon CloudWatch Container Insights giver værdifulde operationelle indsigter, der gør det muligt for maskinlæringsingeniører og klyngeadministratorer at få et overblik over GPU-brug, hvilket forbedrer ressourceallokering og systemeffektivitet.

Overvågning af GPU-arbejdsbelastninger

Amazon CloudWatch Container Insights hjælper med at spore præstationen af GPU-arbejdsbelastninger i Kubernetes-klynger. Det tilbyder detaljerede metrics og logs, som gør det muligt for brugere at identificere præstationsflaskehalse og finjustere deres infrastruktur. Denne realtids synlighed er afgørende for at opretholde optimal modelpræstation og sikre effektiv ressourceudnyttelse.

Mange AWS-kunder har behov for at gennemgå diskforbruget på tværs af forskellige volumener inden for deres Amazon EC2-instanser. AWS Systems Manager Custom Inventory Types tilbyder en skalerbar løsning til at overvåge diskforbrug uden at behøve direkte adgang til instanserne. Denne tilgang forenkler processen, hvilket gør det lettere at administrere store flåder af EC2-instanser og optimere lagerressourcer.

Skalerbar overvågning af diskforbrug

AWS Systems Manager Custom Inventory Types giver administratorer mulighed for at indsamle data om diskforbrug på tværs af hele deres EC2-flåde. Denne metode eliminerer behovet for individuelle RDP-sessioner og effektiviserer overvågningsprocessen. Det forbedrer operationel effektivitet ved at tilbyde et centralt overblik over diskforbrug.

At migrere til skyen er et betydeligt skridt for enhver virksomhed, motiveret af mål som innovation, omkostningsreduktion eller udfasning af datacentre. AWS Resilience Hub og Migration Acceleration Program (MAP) arbejder sammen for at støtte denne rejse. De tilbyder en omfattende ramme for planlægning, udførelse og sporing af migrationer, hvilket sikrer, at virksomheder kan navigere deres skymodtagelse glat, samtidig med at de opretholder modstandsdygtighed og operationel kontinuitet.

Sky-migrering og modstandsdygtighed

AWS Resilience Hub og MAP tilbyder struktureret vejledning og robuste værktøjer til sky-migrering. Disse ressourcer hjælper virksomheder med at minimere risici og maksimere fordelene ved skyen. Ved at udnytte disse AWS-tjenester kan organisationer opnå en modstandsdygtig og effektiv migrationsproces.

Introduktionen af Migration Hub Journeys i januar 2024 har til formål at strømline VMware-migrationer til AWS. Disse rejser tilbyder opgavebaserede skabeloner, der forenkler planlægning og udførelse, tilbyder ekspertvejledning og fremmer samarbejde på tværs af teams. Denne nye tilgang letter sømløs migration og modernisering af applikationer, hvilket sikrer, at virksomheder kan overgå til AWS med minimal forstyrrelse.

Strømlinede VMware-migrationer

Migration Hub Journeys optimerer migrationsprocessen gennem strukturerede skabeloner og ekspertindsigter. Denne innovation forbedrer effektiviteten af at migrere VMware-arbejdsbelastninger til AWS, hvilket gør det muligt for virksomheder at modernisere deres applikationer effektivt og med større lethed.

Overvågning af sundhed og præstation af medietjenester er essentielt for at levere højkvalitets visningsoplevelser. Amazon CloudWatch tilbyder robuste overvågningsmuligheder for AWS Elemental MediaPackage og MediaLive. Automatisering af oprettelse af CloudWatch-dashboarder forenkler overvågningsprocessen, især for organisationer med omfattende ressourcer på tværs af flere regioner, hvilket sikrer omfattende indsigt og hurtigere problemdiagnose.

Automatiserede CloudWatch-dashboarder

Funktionen til automatisk oprettelse af CloudWatch-dashboarder gør det muligt for brugere let at opsætte overvågning af AWS Elemental-tjenester. Denne automatisering sparer tid og giver et holistisk overblik over medietjenestepræstation, hvilket forbedrer operationel effektivitet og kundetilfredshed.

Effektive AWS-operationer involverer kontinuerlig forbedring og proaktiv styring. Der er adskillige strategier til at forbedre AWS-operationer, herunder automatisering, omkostningsoptimering, sikkerhedsbedstepraksis og præstationsjustering. Regelmæssig gennemgang og opdatering af disse praksisser sikrer, at AWS-miljøer forbliver effektive, sikre og i tråd med forretningsmål.

Forbedring af AWS-operationer

Implementering af ti nøglestrategier kan markant forbedre AWS-operationer. Disse inkluderer brug af automatiseringsværktøjer, optimering af omkostninger, håndhævelse af sikkerhedsprotokoller og finjustering af præstation. At være proaktiv i AWS-operationer gør det muligt for virksomheder at opretholde robuste og effektive skymiljøer.

Hvordan KeyCore kan hjælpe

KeyCore, den førende danske AWS-konsulentvirksomhed, tilbyder ekspertvejledning og support til alle aspekter af AWS-skyoperationer og migrationer. Uanset om det er optimering af GPU-arbejdsbelastninger, styring af EC2 diskudnyttelse eller navigering i komplekse migrationsrejser, sikrer KeyCore’s professionelle og managed services problemfri og effektive AWS-oplevelser. Besøg KeyCore for at lære mere om, hvordan vi kan støtte dine AWS-initiativer.

Læs de fulde blogs fra AWS

AWS for industrier

Inden for den hurtigt udviklende bilindustri skal producenter og leverandører proaktivt adressere udfordringerne ved at håndtere store mængder data og dokumentation for at optimere driften. Disse udfordringer inkluderer papirbaserede dokumenter, forskellige dokumentversioner og mappestrukturer, samarbejde med andre fabrikker og at finde vigtige informationer, når de er nødvendige. Ved at anvende intelligent dokumentbehandling på AWS kan bilfirmaer reducere de forstyrrende virkninger af disse udfordringer.

Fordele ved Intelligent Dokumentbehandling

Ved at bruge intelligent dokumentbehandling på AWS kan man markant reducere maskinstilstand i produktionen. Denne teknologi muliggør digitalisering og organisering af papirbaserede dokumenter, så alle relevante informationer er let tilgængelige. Derudover fremmer den samarbejde mellem fabrikker og hjælper med at vedligeholde konsistente dokumentversioner. Resultatet er en strømlinet arbejdsgang, der minimerer forsinkelser og forbedrer operationel effektivitet.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore specialiserer sig i at implementere intelligente dokumentbehandlingsløsninger på AWS. Ved at udnytte KeyCores ekspertise kan bilproducenter optimere deres dokumenthåndteringsprocesser, reducere maskinstilstand og forbedre den samlede produktivitet. KeyCores skræddersyede løsninger sikrer en glidende overgang til en mere effektiv, digitalt drevet drift.


Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) har for nylig skabt et proof of concept (POC) for at indtage realtids HL7-data fra sengemedicinske apparater til AWS for behandling og analyse. Som det første hospital i USA dedikeret udelukkende til børnepleje, sigter CHOP’s initiativ mod at forbedre patientplejen gennem avanceret dataanalyse.

Realtids Dataindtagelse og Analyse

Ved at indtage realtids HL7-data fra sengemedicinske apparater til AWS kan CHOP behandle og analysere dataene for at opnå værdifuld indsigt. Denne kapacitet gør det muligt for sundhedsudbydere at tage informerede beslutninger hurtigt, hvilket i sidste ende forbedrer patientresultaterne. Brug af AWS-tjenester sikrer skalerbarhed og pålidelighed, som er nødvendige for at håndtere store mængder af realtidsdata.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore tilbyder ekspertise i opsætning af realtids dataindtagelses- og analyselinjer på AWS. Med KeyCores support kan sundhedsinstitutioner udnytte AWS-tjenester til at forbedre patientpleje gennem rettidig og nøjagtig dataanalyse. KeyCores løsninger er designet til at imødekomme sundhedssektorens unikke behov, hvilket sikrer overholdelse og operationel effektivitet.


Bilindustrien har en af de mest komplekse værdikæder, der involverer titusindvis af virksomheder i produktionsprocessen. Originale udstyrsproducenter (OEM’er) mangler typisk synlighed i deres forsyningskæde ud over Tier 2-leverandører, og de er ofte uvidende om rejsen for deres produkter efter levering til tredjepart. Ved hurtigt at eksperimentere med Catena-X data space-teknologi på AWS kan bilfirmaer få dybere indsigt i deres forsyningskæder.

Forbedret Synlighed i Forsyningskæden

Catena-X data space-teknologi på AWS gør det muligt for OEM’er at spore deres produkter gennem hele forsyningskæden og give bedre synlighed og kontrol. Denne teknologi muliggør problemfri datadeling og samarbejde blandt alle interessenter, inklusive downstream-partnere. Resultatet er en optimeret forsyningskæde, der forbedrer effektiviteten og reducerer risici.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore hjælper bilfirmaer med at implementere Catena-X data space-teknologi på AWS for at opnå omfattende synlighed i forsyningskæden. Med KeyCores ekspertise kan OEM’er forbedre deres forsyningskædestyring, reducere omkostninger og forbedre produktkvaliteten. KeyCores løsninger er skræddersyet til at imødekomme de unikke udfordringer i bilindustrien.


BMW Groups rejse ind i kaosteknik ved hjælp af AWS FIS har været transformerende for at sikre de højeste niveauer af pålidelighed og robusthed for deres digitale tjenester. Dr. Céline Laurent-Winter, BMW Group Vice President for Connected Vehicle Platforms, understreger vigtigheden af at skalere kaosteknik på tværs af organisationen.

Implementering af Kaosteknik

Kaosteknik involverer bevidst at indføre fejl i et system for at teste dets robusthed og genopretningskapaciteter. Ved at bruge AWS FIS kan BMW Group simulere forskellige fejlsituationer og identificere potentielle svagheder i deres systemer. Denne proaktive tilgang sikrer, at BMW’s digitale tjenester forbliver pålidelige og robuste, selv i lyset af uventede forstyrrelser.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore tilbyder ekspertise i at implementere kaostekniske praksisser ved hjælp af AWS FIS. Ved at samarbejde med KeyCore kan organisationer styrke deres systemers robusthed og pålidelighed, hvilket sikrer uafbrudte digitale tjenester. KeyCores skræddersyede løsninger hjælper med at identificere og adressere potentielle svagheder, hvilket giver ro i sindet i mission-kritiske operationer.


I dag annoncerer AWS et samarbejde med EvolutionaryScale for at bringe deres nye frontlinjemodelsprog for biologi til forskere og forskere. Disse modeller er designet til at fremme applikationer fra lægemiddeludvikling til kulstoffangst, hvilket repræsenterer et betydeligt spring inden for generativ biologi.

Revolutionerende Generativ Biologi

Samarbejdet bringer EvolutionaryScales ESM3, en state-of-the-art sprogmodellfamilie, til AWS. Denne teknologi gør det muligt for forskere at udforske nye grænser inden for biologi og åbner døre til innovative løsninger på forskellige områder, herunder sundhedsvæsen og miljøvidenskab. Tilgængeligheden af disse modeller på AWS sikrer skalerbarhed og tilgængelighed for forskere verden over.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore tilbyder ekspertise i implementering og anvendelse af avancerede sprogmodeller på AWS. Ved at samarbejde med KeyCore kan forskere og videnskabsfolk udnytte EvolutionaryScales banebrydende teknologi til at drive innovation inden for generativ biologi. KeyCores løsninger sikrer effektiv implementering og optimal ydeevne, hvilket muliggør banebrydende forskning og udvikling.

Læs de fulde blogs fra AWS

AWS Beskeder & Målretning Blog

I dagens digitale landskab, hvor e-mailkommunikation spiller en vital rolle i forretningsoperationer, er det afgørende for enhver virksomhed at holde deres e-mailarkiv sikkert, overholdt og tilgængeligt. Dog kan håndteringen af et stort volumen af e-maildata føre til operationelle vanskeligheder, herunder overholdelse af lovgivning, opretholdelse af en revisionsspor og forebyggelse af datatab. Det er her Amazon Simple Email Service (SES) kommer ind i billedet.

Arkivering af E-mails med Amazon SES

Amazon SES tilbyder en robust løsning til arkivering og afsendelse af e-mails til den endelige SMTP-server. Det sikrer, at e-mails opbevares sikkert, hvilket gør dem let tilgængelige og i overensstemmelse med lovgivning. Ved at udnytte SES kan virksomheder automatisere arkiveringsprocessen, reducere risikoen for datatab og sikre, at en revisionsspor opretholdes.

Brug af SES Mail Manager til Google Workspace og Microsoft 365

Kunder spørger ofte, om Amazon SES’ indgående kapaciteter kan bruges til at håndtere e-mails for tjenester som Google Workspace og Microsoft 365. SES Mail Managers SMTP Relay-handling tillader problemfri integration med disse offentlige tjenester, hvilket automatiserer processen med at levere indgående e-mails til disse platforme. Denne kapacitet giver en strømlinet tilgang til at håndtere virksomhedens e-mails, hvilket sikrer, at virksomheder kan opretholde produktiviteten samtidig med at de udnytter fordelene ved SES.

Fordele ved E-mailarkivering under Transport

Når det kommer til e-mailarkivering, tilbyder brugen af SES Mail Manager til at arkivere e-mails under transport i stedet for ved postkassen betydelige fordele. Kunde feedback har indikeret problemer med postkasse-baseret arkivering, såsom skrøbelighed og korruption af PST-filer. Arkivering under transport afbøder disse problemer ved at sikre, at e-mails er arkiveret sikkert, før de når brugerens postkasse. Denne tilgang forbedrer ikke kun sikkerheden og pålideligheden af e-mailarkiver, men forenkler også hentningsprocessen.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore, den førende danske AWS-konsulentvirksomhed, kan hjælpe virksomheder med at udnytte Amazon SES til deres behov for e-mailarkivering og -styring. Vores ekspertise i AWS-tjenester sikrer, at din e-mailinfrastruktur er sikker, overholdes og effektiv. Uanset om du har brug for at integrere SES med Google Workspace og Microsoft 365 eller implementere en robust e-mailarkiveringsløsning, kan KeyCores professionelle og administrerede tjenester give den støtte, du har brug for.

For mere information om, hvordan KeyCore kan hjælpe din virksomhed med AWS-løsninger, besøg vores hjemmeside.

Læs de fulde blogs fra AWS

AWS Markedsplads

Forenkling af Service Mesh Implementering med Solo.io og Amazon EKS

Håndtering af mikroservices workloads på AWS kan forenkles betydeligt ved at bruge Solo.io’s AWS Marketplace add-on til Amazon EKS. Denne samarbejdsløsning udnytter Istio, en kraftfuld service mesh, til at håndtere kompleksiteten i mikroservices kommunikation. Sådan forenkler det implementeringen:

Forenklet Implementering

Solo.io’s add-on er designet til at integrere problemfrit med Amazon EKS. Det automatiserer mange af de kedelige konfigurationer forbundet med opsætning af en service mesh, hvilket minimerer behovet for manuel intervention. Denne brugervenlighed er afgørende for organisationer, der ønsker at skalere deres mikroservices infrastruktur uden den store belastning af komplekse opsætninger.

Forbedret Håndtering af Mikroservices

Ved at inkorporere Istio tilbyder add-on robuste funktioner som trafikhåndtering, sikkerhed og observabilitet for mikroservices. Disse kapaciteter hjælper udviklere og operationsteams med at få bedre kontrol over interaktionerne mellem tjenesterne. Dette fører til forbedret pålidelighed og ydeevne af applikationerne.

Omkostningseffektivitet

Ved at bruge Solo.io’s løsning gennem AWS Marketplace kan virksomheder udnytte en pay-as-you-go model. Denne økonomiske fleksibilitet er afgørende for virksomheder, der ønsker at optimere deres driftsudgifter, mens de benytter førsteklasses teknologi.

Visualisering af CloudWatch Metrics med Coralogix og AWS Resourcetags

At tage AWS CloudWatch metrics til næste niveau kan opnås ved at bruge AWS resourcetags i Coralogix, tilgængelig gennem AWS Marketplace. Denne integration forbedrer overvågningen og giver dybere indsigt i dit AWS miljø. Sådan får du mest ud af det:

Forbedret Overvågning med AWS Resourcetags

Coralogix giver dig mulighed for at bruge AWS resourcetags til at filtrere og kategorisere dine CloudWatch metrics. Dette tagsystem hjælper med at organisere og visualisere metrics mere effektivt. Ved at gøre det bliver det lettere at identificere problemer og overvåge ydeevnen af specifikke ressourcer eller grupper.

Forbedret Fejlfinding

Med evnen til at visualisere metrics baseret på tags, bliver fejlfinding mere ligetil. Brugere kan hurtigt identificere, hvilke ressourcer der præsterer dårligt eller forårsager problemer. Dette fremskynder løsning processen, minimerer nedetid og forbedrer den samlede pålidelighed af din infrastruktur.

Skalerbare Overvågningsløsninger

Efterhånden som din infrastruktur vokser, bliver behovet for skalerbare overvågningsløsninger kritisk. Coralogix’s integration med AWS resourcetags sikrer, at din overvågningsopsætning kan skaleres sammen med dit AWS miljø. Denne skalerbarhed er nøglen til at opretholde operationel effektivitet, efterhånden som din virksomhed udvider sig.

KeyCore’s Ekspertise

KeyCore udmærker sig ved at hjælpe virksomheder med at implementere og optimere AWS løsninger. Uanset om det er at forenkle service mesh implementering med Solo.io eller forbedre overvågning med Coralogix, sikrer KeyCore’s dybe AWS viden problemfri integration og maksimal fordel. Kontakt KeyCore for at lære mere om at udnytte disse AWS Marketplace værktøjer til din organisation.

Læs de fulde blogs fra AWS

De seneste AWS sikkerheds-, identitets- og overholdelseslanceringer, meddelelser og vejledninger.

I den stadigt udviklende verden af AWS sikkerhed, identitet og overholdelse er der to bemærkelsesværdige opdateringer. Disse opdateringer tilbyder fordelagtige forbedringer til, hvordan AWS-klienter håndterer deres certifikater og får adgang til tjenester programmatisk. Nedenfor er en opsummering af disse opdateringer, udformet for let forståelse og SEO-optimering.

ACM Vil Ikke Længere Krydsunderskrive Certifikater med Starfield Class 2 Fra August 2024

AWS Certificate Manager (ACM) er afgørende for håndtering og udrulning af TLS-certifikater på tværs af forskellige AWS-tjenester såsom Elastic Load Balancing (ELB), Amazon CloudFront og Amazon API Gateway. Fra august 2024 vil ACM ophøre med at krydsunderskrive certifikater med Starfield Class 2. Denne ændring betyder, at offentlige certifikater udstedt af ACM vil afslutte ved Starfield Services G2 (G2) roden.

Denne opdatering er signifikant for virksomheder, der er afhængige af ACM til deres certifikatbehov. Det sikrer en strømlinet certificeringsproces med forbedrede sikkerhedsprotokoller. Afslutningen ved G2 roden forventes at forbedre troværdigheden og forenkle certifikatvalideringsstier. Organisationer, der bruger ACM, bør forberede sig på denne overgang ved at gennemgå deres nuværende certifikater og planlægge nødvendige opdateringer for at sikre problemfri tjenestekontinuitet.

Få Programmatisk Adgang til AWS Tjenester med Trusted Identity Propagation

Introduktionen af trusted identity propagation er en game-changer for adgang til AWS-tjenester. Denne funktion gør det muligt for applikationer at videreføre en brugers arbejdsstyrkeidentitet fra deres identitetsudbyder (IdP) til AWS-applikationer og lagertjenester som Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) og AWS Glue.

Denne forbedring betyder, at adgang til applikationer og data nu er mere sikker og strømlinet. Brugere kan udnytte deres eksisterende arbejdsstyrkeidentiteter til programmatisk adgang til AWS-tjenester uden behov for separate legitimationsoplysninger. Denne integration letter driften, reducerer administrativt arbejde og forbedrer sikkerheden ved at minimere antallet af administrerede legitimationsoplysninger.

Virksomheder kan drage fordel af øget effektivitet og strammere sikkerhedskontroller. Trusted identity propagation forenkler identitetsstyringen og understøtter en mere sammenhængende sikkerhedsprofil på tværs af AWS-miljøer.

Hvordan KeyCore Kan Hjælpe

KeyCore, som Danmarks førende AWS-konsulentvirksomhed, kan bistå organisationer med at navigere disse opdateringer. Vores team af eksperter tilbyder professionelle tjenester til at hjælpe dig med at forstå konsekvenserne af ACM’s certifikatændringer og integrere trusted identity propagation problemfrit.

Vores administrerede tjenester sikrer løbende support og optimering, så din virksomhed kan holde sig foran med de nyeste AWS-sikkerheds- og overholdelsespraksisser. Kontakt KeyCore for at lære, hvordan vi kan skræddersy vores tjenester til at opfylde dine specifikke behov.

Læs de fulde blogs fra AWS

Innovation i den offentlige sektor

Department of the Navy (DoN) har ændret sin blanket purchase agreement (BPA) med Amazon Web Services (AWS) for at forenkle adgangen til AWS Partner løsninger tilgængelige i AWS Marketplace. Denne tilføjelse giver U.S. Navy og Marine Corps organisationer nem adgang til kommerciel software og tjenester fra over 4.000 betroede leverandører. Den opdaterede BPA vil fremskynde indkøb og modernisering, forbedre kontrol og synlighed, og optimere IT-udgifterne for DoN.

Overførsel af Data til CISA Cloud Log Aggregation Warehouse (CLAW)

Ved brug af Amazon Web Services (AWS) Simple Storage Service (Amazon S3) eller tredjepartsløsninger kan organisationer nu skubbe eller trække deres sikkerhedstelemetridata til National Cybersecurity Protection System (NCPS) Cloud Log Aggregation Warehouse (CLAW). Dette indlæg giver en trin-for-trin guide til, hvordan man overfører data, hvilket sikrer forbedret sikkerhed og strømlinet datahåndtering for effektive cybersikkerhedsforanstaltninger.

AWS Udvider Sikkerhedstjenester for Føderale Politiske Kampagner og Komitéer

Amazon Web Services (AWS) udvider sin støtte til føderale politiske kampagner og komitéer ved at samarbejde med Defending Digital Campaigns (DDC). AWS tilbyder over 20 cybersikkerhedsrelaterede tjenester til lave eller ingen omkostninger, hvilket muliggør bedre sikkerhed for alle aktive og registrerede nationale partikomitéer og føderale kandidatkampagner.

HALO Trust og AWS: Rydning af Miner og Redning af Liv

HALO Trust, i samarbejde med Amazon Web Services (AWS), har som mål at rydde miner hurtigere og redde liv i konfliktzoner rundt om i verden. AWS investerer $4 millioner for at støtte HALO’s indsats, hvor kunstig intelligens (AI) og dronebilleder anvendes til at lokalisere minefelter og eksplosive krigsrester i Ukraine. Denne innovative tilgang tillader bredere brug af højopløselige droneoptagelser og testning af maskinlæringsmodeller (ML) til mineregistrering.

Højdepunkter fra 2024 AWS Summit i Washington, DC Keynote

AWS Summit i Washington, DC, fremhævede generativ kunstig intelligens (AI) innovationer og inspirerende taler. Dave Levy, vicepræsident for Worldwide Public Sector hos AWS, holdt hovedtalen, ledsaget af tre gæstetalere. Begivenheden fremviste betydelige øjeblikke og nøglepointer, og samlede den offentlige sektors cloud-samfund til en to-dages begivenhed i landets hovedstad.

AWS Annoncerer $50 Millioner Generative AI Impact Initiative

Amazon Web Services (AWS) annoncerede en investering på $50 millioner i en to-årig Generative AI Impact Initiative for offentlige sektor organisationer. Denne initiativ har til formål at fremskynde innovation til støtte for vigtige missioner ved brug af AWS generative AI-tjenester og -infrastruktur som Amazon Bedrock, Amazon SageMaker og AWS HealthScribe. Finansieringen vil hjælpe organisationer med at udnytte AI til at imødekomme deres teknologiske behov.

Opfyldelse af OMB AI Governance Krav med AWS

Amazon Web Services (AWS) er dedikeret til sikker, gennemsigtig og ansvarlig kunstig intelligens (AI). Dette indlæg diskuterer, hvordan AWS hjælper agenturer med at opfylde de styringskrav, der er skitseret i Office of Management and Budget (OMB) memo M-2410. AWS’s engagement i ansvarlig AI er tydeligt gennem deres støtte til White House Voluntary AI Commitments og deltagelse i UK AI Safety Summit, og tilbyder kunder funktioner til at håndtere specifikke AI-udfordringer.

Opbygning af WIS 2.0 Global Weather Cache på AWS

World Meteorological Organization (WMO) arbejder på at bygge og modernisere en global vejr-ramme med WMO Information Systems (WIS) 2.0. Dette nye system vil demokratisere adgangen til kritiske, opdaterede vejrdata globalt. WIS 2.0 global cache, bygget på AWS, giver et enkelt adgangspunkt for at forbedre prognosenøjagtigheden og reducere tid og kapital krav.

10 Måder Regeringer Incitiverer Cloud Anvendelse

Regeringer opmuntrer offentlige sektor organisationer, virksomheder og borgere til at omfavne digitale teknologier gennem forskellige incitamenter. Disse incitamenter sigter mod at standardisere processer og motivere adfærd, der understøtter bæredygtig digital transformation. Dette indlæg skitserer 10 metoder, som regeringer bruger til at drive succesfuld digital transformation, som fremhævet af en AWS regeringstransformationsrådgiver.

Hos KeyCore specialiserer vi os i at udnytte kraften i AWS til at drive innovation i den offentlige sektor. Vores team af eksperter kan hjælpe med at implementere disse teknologier, og sikre at din organisation opnår sine mål for digital transformation effektivt og effektivt. Besøg vores hjemmeside for at lære mere om, hvordan vi kan assistere med dine AWS-projekter.

Læs de fulde blogs fra AWS

Scroll to Top