Kunde

International life science-virksomhed specialiseret inden for bioteknologi. Har omkring 6.000 medarbejdere fordelt i 30 lande.

UDFORDRING

I forbindelse med sikring af understøttelse af governance på tværs af hele virksomhedens enterprise, havde etablering af en IIoT-infrastruktur med mulighed for distribution af sensordata til både interne netværk og AWS data lake i S3 under iagttagelse af de strenge governanceregler, der gælder inden for life science, særligt fokus.

Virksomhedens forskning, udvikling og produktionslinjer er afhængige af en nøje og realtime monitorering af data indsamlet via IIoT-netværk bestående af sensorer til måling af temperatur, tryk, status på anlæg etc. Der tilknyttes løbende nye sensorer til IIoT-infrastrukturen, og derfor var mulighed for en compliant, sikker og agil opkobling mellem sensorer og interne netværk og AWS cloud afgørende.

LØSNING

Til sikring af den ønskede opkobling mellem sensorer i IIoT-infrastrukturen og såvel de interne netværk som data laken i AWS benyttede KeyCore Raspberry Pi-devices. Raspberry Pi er single-board computere, som nemt knyttes til devices som sensorer med USB og kobles på netværk med WiFi, Bluetooth eller Gigabit Ethernet.

KeyCore leverede i samarbejde med kundens IIoT-team en plug n’play Raspberry Pi-løsning, hvor virksomhedens IIoT-infrastruktur ved hjælp af AWS IoT Fleet Provisioning automatisk on-boardes med dynamisk konfiguration af AWS IoT Greengrass med godkendte unikke certifikater for IP- og MAC-adresser (unikke adresser, der tildeles teknisk udstyr).

Compliance blev blandt andet sikret gennem AWS’ CDN (Content Delivery Network) CloudFront, der har markedets stærkeste værn imod bla. DDoS-angreb, og AWS Web Application Firewall (WAF). KeyCores løsning sikrer, at såvel ukendte IP-adresser som ikke-godkendte MAC-adresser bliver afvist pr. default.

Med KeyCores løsning opnåede virksomhedens IIoT-infrastruktur desuden compliance gennem sikring af fuld sporbarhed i relation til måleresultater og data.

Beskyttelse, sikkerhed og sporbarhed er blandt andet afgørende for compliance af blandt andet PCI DSS, ISO/IEC, SOC 1/2/3, FedRAMP Moderate, HIPAA.

Monitorering af IIoT-infrastrukturen – soft- såvel som hardware – blev leveret gennem et tilpasset dashboard baseret på DataDog med realtime overblik over nøgledata som performance, logs og netværkssikkerhed.

Fra projetstart til en fuldt implementeret løsning tog processen fire måneder.

Scroll to Top