KUNDE

Dansk medico-virksomhed med særligt fokus på behandling og bekæmpelse af kroniske sygdomme. Internationalt repræsenteret med kliniske forsøg i mere end 50 lande, 43.000+ medarbejdere på 80 kontorer rundt om i verden og forhandling af produkter i 170 lande.

UDFORDRING

Kunden havde to udfordringer, der kaldte på en løsning.

  1. Den eksisterende Microsoft Azure Active Directory skulle udbygges således at man også nemt kunne understøtte anvendelsen af AWS.
  2. Forretningskritiske applikationer i R&D skulle effektiviseres gennem automatisering af deployment.

LØSNING

KeyCore etablerede en AWS-infrastruktur med tilhørende vending machines med guardrails for IT-sikkerhed og ressourceallokering, der sikrer, at alle applikationer og services bliver underkastet en automatiseret proces for overholdelse af alle compliancekrav: Fra kontrol, tilpasning og godkendelse til endelig launch.

Cloud-infrastrukturen i AWS giver kunden adgang til kontrolleret implementering af nye AWS-konti i den eksisterende sikre virksomhedsinfrastruktur, der bygger på Microsoft AD (Microsoft Azure Active Directory). Det sker i kraft af en række templates og politikker formuleret afhængigt af individuelle brugerprofiler, under streng iagttagelse af de sikkerheds- og dokumentationskrav, der er afgørende for aktører inden for life science for at kunne opnå certificering og licence-to-operate.

RESULTAT

KeyCore sikrede, at kunden fik adgang til automatiseret implementering ved hjælp af AWS standardværktøjer og udvikling af skabeloner til levering af en fuldautomatisk implementeringsproces. Løsningen fik en sømløs integration med den eksisterende MS Azure DevOps-platform og virksomheds AD-infrastruktur.

Udover at levere en udstrakt automatiseret implementering af ikke-cloud-forretningsapplikationer blev det desuden muligt at levere digital understøttelse af R&D til imødekommelse af fremtidige accelererende krav fra de markedsorienterede afdelinger om at levere forretningskritiske applikationer i højt tempo og med en høj grad af fleksibilitet.

Scroll to Top