CFO’en får et stadig mere strategisk mandat med indflydelse på tværs i hele organisationen. Ikke mindst for den digitale transformation. Spørgsmålet er imidlertid, om mulighederne faktisk bliver udnyttet til at realisere det fulde potentiale?

CFO’ens rolle er i opbrud, og de sidste år er udviklingen accelereret. Det viser en nyligt publiceret analyse fra Accenture, som AWS har bearbejdet og som efterfølgende er blevet udfoldet i en række artikler på Finans.dk. I analysen, der undersøger CFO’ens betydning for den digitale transformation, fremgår det, at fra primært være fokuseret på at få digital understøttelse af kerneopgaver som afrapportering, økonomi- og risikostyring, er CFO’en begyndt at få langt mere strategisk ansvar med indflydelse på tværs i hele ledelsesgruppen.

At ledelsesgruppen ser til CFO’en for hjælp til den digitale transformation er naturligt. Generelt er CFO en vigtig beslutningstager i relation til transformative ændringer, hvor man traditionelt set starter med at se på de økonomiske perspektiver, både i relation til investeringer og kvantificering af de reelle økonomiske gevinster for signifikante transformationer i store entreprise virksomheder.

På tilsvarende vis var CFOs også central i forbindelse med automatisering og dermed effektivisering af arbejdsgange. Og de har fastholdt et højt niveau. I Accentures analyse tilkendegiver de medvirkende virksomheder, at 60% af de finansielle opgaver i dag er automatiserede, mens det i 2018 blot var 34%.

Late blumer

Det er jo opløftende tal. CFOs i verdens ledende virksomheder viser tydelige tegn på at have adopteret det digitale mindset, hvor alle fordelene ved cloud og det enorme katalog af services, der kan understøtte effektivitet, sikkerhed og håndtering af big data bliver en stadig mere integreret del af forretningsgangene.

Men der er naturligvis ingen suppe uden et generende hår.

Kravet om acceleration af den digitale transformation er bydende, og som Accenture anfører, bliver CFO’en i stadig højere grad forventet at tage et stort eller fuldstændigt ansvar for at styre digitaliseringen på tværs af hele organisationen.

Accenture definerer således to nye ansvarsområder: “Catalysts of digital strategies” og “Architect of enterprise-wide business value“.

Udfordringen her er imidlertid, at det forudsætter, at CFO’en bevæger sig ud over sit vanlige resort og forholder sig til, hvordan digitaliseringen skal bruges til at understøtte virksomhedens fremtidige vækst.

Det er et skift fra bund- til toplinje. Fra et indirekte bidrag til overskud gennem økonomi- og risikostyring, til et direkte med sikring af, at data bliver udnyttet til at skabe innovation og øget vækst.

Men her halter det.

I analysen tilkendegiver blot 21%, at de bruger operationelle data til at identificere nye muligheder for øget værdigenerering, og mht. udnyttelsen af data til at komme med forudsigelser om fremtidige markeder og markedsbevægelser, er brug af makroøkonomiske data også begrænset.

Potentialet

Cloud giver med adgangen til IoT, AI og ML mulighed for at generere og dele data på tværs af hele værdikæden. Samtidig er kataloget af services, der kombinerer operationelle indsigter, analyserer og sætter i bredere markedsperspektiv, vokset eksplosivt. Og modsat i de første stadier af digitaliseringen er det i dag hverken forbundet med store omkostninger eller problemer med integration på tværs af forretningsområder.

CFOs er en helt afgørende faktor i forhold til at drive digitaliseringen. De har den største viden og det bedste erfaringsgrundlag, når det kommer til indsamling og udnyttelse af data. Med en fremtid, der med sikkerhed er drevet og defineret af evnen til at håndtere store mængder data, vil potentialet derfor være enormt, hvis CFO’en for alvor sætter sine indsigter i spil og driver den fortsatte digitalisering og cloudmigration.

Læs mere om KeyCore-løsninger, der udnytter cloud, IoT og AI/ML til at gavne både top- og bundlinje:

For en af Skandinaviens førende mediekoncerner samt hos ledende Life Science virksomhed i Danmark.

Scroll to Top