Hele verden kæmper i denne tid med at forstå og bekæmpe den dødelige Corona-pandemi. Forskere og videnskabsfolk forsøger at forstå sygdommen og finde måder til at opdage og behandle infektionen så hurtigt som muligt. AWS er nu klar med den nødvendige ML-understøttelse.

Den internationale indsats imod Covid-19 betyder en eksponentiel vækst i litteraturen relateret til bekæmpelsen af sygdommen, hvilket kan være en udfordring for forskere og videnskabsfolk, der søger de nyeste og bedste data til deres egen videre forskning.

I et tiltag for at fremme adgangen til den omfangsrige litteratur indgik AWS i et samarbejde med Allen Institute for AI (AI2) CORD-19 og lancerede AWS COVID-19 Open Research Dataset i sidste måned. På daværende tidspunkt bestod det af cirka 24.000 videnskabelige dokumenter og forskningskilder relateret til COVID-19, SARS-CoV-2 og Corona-vira. Siden er dette næsten fordoblet til 47.000 forskningsartikler og dokumenter, der stammer fra peer-reviewed publikationer og pre-print materiale. Med almindelig søgning ville dette korpus af materiale være tæt på uoverskueligt at navigere i. Derfor lancerer AWS CORD-19 Search, der er et nyt søgewebsite drevet af ML, som kan hjælpe forskere og videnskabsfolk med hurtigt og nemt at søge i de titusinder af forskningsartikler og dokumenter, der ligger i AWS COVID-19 Open Research Dataset.

AWS CORD-19 Search benytter naturligt sprog, og ved hjælp af Amazon Comprehend Medical er det muligt med ML at berige det originale datasæt og give adgang til at udtrække relevant medicinsk information fra ustruktureret tekst vedrørende sygdom, behandling og tidshorisont. Data arrangeres efter kliniske modeller og medicinske emner, der er forbundet med COVID-19 ved anvendelse af en multi-label klassificeringsmodel indeholdende bla. virologi, immunologi og laboratorie- eller kliniske forsøg. Oplysningerne indekseres derefter i Amazon Kendra – en yderst nøjagtig søgefunktion drevet af ML, der gør det lettere at finde og rangere relaterede artikler. AWS CORD-19 Search giver mulighed for at eksperimentere med og analysere kuraterede data relateret til sygdommen og dele resultater. Formålet er at hjælpe forskere, akademikere og teknologer med at finde de rigtige oplysninger i det enorme korpus af videnskabelig litteratur og dermed bidrage til at accelerere forskningen og i fællesskab finde de løsninger, som hele verden er i akut behov for.

Ønsker I at benytte AWS CORD-19 Search til jeres forskning og research eller dele forskningsresultater på AWS COVID-19 Open Research Dataset?

 KeyCore har som AWS Advanced Consultancy partner eksperter, der har indgående kendskab til AWS og integration af AWS-tjenester. Desuden har vi ekspertise til fra arbejde med life science virksomheder og er derfor bekendt de særlige betingelser, der gør sig gældende for anvendelse af public cloud løsninger inden for pharma og life science.  

Kontakt os på salg@keycore.dk eller 29 83 86 70

 

Scroll to Top