Det er selvfølgelig mere politisk korrekt at bruge vendinger som ”Det Grå Guld”. Men lad os nu være ærlige: Der er en del, som det ville godt at få sendt på pension.

Med fare for at blive beskyldt for clickbait, må vi hellere bekende kulør med det samme. Vi kunne naturligvis ikke drømme om at opfordre til, at aktive, ressourcefulde mennesker køres i garagen og et liv som pensionister. Ikke med mindre de gerne vil selvfølgelig.

Men når AWS i deres udvidelse af ”De 6 R’er” for mulige strategier til cloudmigration har tilføjet RETIRE som det syvende, har de fat i en problematik, der er ganske vigtig. Både i forhold til konsekvenserne af pensionsmodne applikationer, og de udfordringer, der er knyttet til at fjerne dem fra en eksisterende digital infrastruktur.

Overforbrug

For at bruge en anden folkelig reference, så betyder en infrastruktur med pensionsmodne applikationer, at man kan ende i Luksusfælden med et overforbrug. Hvis en applikation ikke længere tjener et formål – enten fordi der er kommet en bedre løsning, eller der bare ikke længere er et behov for det, den kan – beslaglægger den ressourcer. Både kapacitet, opmærksomhed og leverandøromkostninger. Med den knopskydning i både antal og versioner af applikationer, der er kendetegnende for hovedparten af alle virksomheder, har de færreste formentlig et fuldt overblik over det faktiske ressourceforbrug forbundet med alle delkomponenter i deres digitale infrastruktur.

Mere monolit

I det seneste blogindlæg så vi på, hvordan en cloudmigration åbnede for muligheden for at gå fra en monolitisk infrastruktur til microservices. En monolitisk infrastruktur er, som man typisk oplever en on-prem eller warehouse legacy infrastruktur af ældre dato, hvor der er tæt knyttede afhængigheder, siloer og generelt en arkitektur, der er meget ufleksibel og grundet de låste afhængigheder er udfordret, når det kommer til time-to-market for nye applikationer og dermed innovation og understøttelse af nye forretningsområder og -behov.

En monolitisk infrastruktur udfordrer også muligheden for at RETIRE dele af applikationslandskabet, når en applikation har udspillet sin relevans. Med de tætte afhængigheder kan det være svært at udrede sammenfiltringerne. De forskellige applikationer, der udgør den samlede infrastruktur, er forbundet på kryds og tværs som kold kogt spaghetti, og det kan være vanskeligt at gennemskue, hvad det betyder – hvilken dominoeffekt det kan have – at trække en enkelt ud eller lukke den ned. Det kan faktisk være mere svært end at introducere en ny.

Rigtigt begyndt

Disse to overordnede udfordringer sender os tilbage til en pointe, som vi også har være forbi tidligere: At udnytte potentialet ved en cloudmigration og opnå en succesfuld optimering af den digitale infrastruktur kræver, at man begynder rigtigt. Uden det forberedende arbejde ender man med at famle i blinde.

Det er derfor, der i AWS’ Migration Acceleration Program er dedikeret en substantiel del af processen til den indledende fase ”Assess”, hvor man etablerer et fyldestgørende billede af current state.

I denne sammenhæng er to elementer i Assess-fasen særligt relevante.

Mapping

Kortlægning og analyse af hele den eksisterende infrastruktur. Her har man mulighed for at identificere alle de forskellige applikationer, der indgår i infrastrukturen, hvordan de er forbundet med resten, og med hvilken funktionalitet de mere eller mindre relevant og succesfuldt understøtter drift og forretningsbehov. Mapningen forgår indenfor to forskellige områder ved brug af AWS best-pratice tools: 1. Migration Readiness Assesment som giver en vurdering af parathed til migrering, både teknisk og organisatorisk samt 2. Migration Portfolio Assessment som giver det samlede overblik over infrastruktur og applikationer.

TOC (Total Operation Cost)

Et vigtigt punkt, der giver et samlet billede af den totale omkostning og enkeltelementernes bidrag. Dermed får man mulighed for at kaste et kritisk og realistisk blik på ROI. Nice eller need to have eller bare helt overflødig, potentielt i konflikt med resten af applikations- og infrastrukturlandskabet?

Med et fuldt overblik over både den samlede infrastrukturs delkomponenter, deres sammenspil og ROI har man et godt udgangspunkt for at se på hvilke pensionsordninger, der med fordel kan sættes i spil. Gråt guld kan være fint nok, men når man bevæger sig fra en legacy on-premis og migrerer til cloud, er det mere end sandsynligt, at der både hvad angår funktionalitet, ressourceforbrug og mulighed for en mere agil integration med den øvrige infrastruktur kan hentes store gevinster ved at udnytte cloudens unikke muligheder og omfattende katalog af services.

For mere viden om AWS Migration Acceleration Program, som KeyCore er blevet udpeget til at levere i Danmark:

Ring +45 5365 2235
Eller skriv til Jack Kuhlmann jk@keycore.dk

Scroll to Top