Kunde:

Kunden er en førende aktør i den finansielle branche med en kompleks portefølje af produkter, der distribueres til kunder inden for B2C og B2B på tværs af en række forskellige kanaler og partnerskaber med en kompleks IT-infrastruktur til følge.

Udfordring:

Kunden havde en række e-business projekter, som havde den nødvendige fremdrift. Imidlertid kunne der ikke tilstrækkelig kort time-to-market på projekterne, samtidige med at man anvendte traditionel prioritering og allokering af ressourcer.

Løsning:

Rekonfigurering af design og etablering af komplet multi-account AWS-infrastruktur, som udnytter skalerbarhed og forkorter time-to-market.

Løsningen indeholder en arkitektur, der gennem sit design sikrede en meget høj grad af IT-sikkerhed, som kan tilfredsstille de sikkerhedskrav, der findes i den finansielle sektor. For at opnå dette, anvendte KeyCore AWS WAF, som sikrer en effektiv implementering af sikkerhed i alle områder af infrastrukturen.

Ud over eksekvering både med hensyn til design og etablering af AWS-setup sikrede KeyCore uddannelse af kundens ressourcer, så der også på organisatorisk plan blev arbejdet målrettet på at understøtte det markante skifte i udviklingsmetodik.

Resultat:

Kunden opnåede, at udviklingstiden på ny e-business blev forkortet signifikant, ligesom omkostningerne i forbindelse med opsætning af nye driftsmilijøer blev reduceret.

Desuden blev resultatet, at e-business-teamet nu arbejder meget mere agilt i deres udvikling, hvor det har vist sig, at implementeringen af et AWS-setup har været et vigtigt værktøj at få implementeret for at få den nødvendige interne transformation af organisationen på plads.

Anvendte teknologier:

AWS API Gateway
AWS Aurora MySQL
AWS CloudFront
AWS DynamoDB
AWS Redshift
AWS Lambda
AWS WAF
AWS EC2 for Microsoft Windows

Scroll to Top