International analyse viser, at IIoT ikke længere er en game changer. Det var før Covid19. Men som et paradoks kan IIoT alligevel blive afgørende for hvem, der er morgendagens vindere og tabere. Det er den nye virkelighed, virksomhederne skal navigere i.

Det er en yndet disciplin at påpege, at der også har været positive følger af pandemien. Det luner i en kold tid og giver håb om, at vi vil komme styrket ud på den anden side, hvor mange krystalkugler tilmed forudser et historisk stort opsving.

Og der kan ikke være tvivl om, at det globale udbrud af Covid19 har betydet en voldsom innovativ acceleration. Men det har også betydet, at det, vi før troede ville komme til at være definerende for, hvordan fremtidens virksomheder skal sikre sig den nødvendige konkurrenceevne, er blevet forstyrret.

Gårsdagens Game Changer

Da pandemien ramte, havde adoption af IIoT (Industrial Internet of Things) været toneangivende for de væsentligste analyser af og konferencer om fremtidens globale konkurrencesituation. Mange traditionelle industrier og virksomheder var måske nok tentativt begyndt at tage hul på digitaliseringen af deres produktionslinjer og værdikæder, men den strukturerede og strategiske tilgang til sammenkoblingen af devises og anlæg hang fortsat i bremsen. Derfor blev implementering af IIoT udnævnt til at være den nye store game changer. Ud fra devisen Adapt or Die.

Det har pandemien udfordret.

Britiske Vodaphone laver hvert år en global temperaturmåling på virksomhedernes brug af IIoT og publicerer det i deres white paper IoT Spotlight. Rapporten med målinger foretaget i slutningen af 2020, altså næsten et år efter verden lukkede sig om sig selv, viste ryk af tektoniske dimensioner.

Nogle af analysens væsentligste nøgletal drejer sig om, hvordan virksomhederne har ændret deres udnyttelse af IIoT og hvilke afledte gevinster, de har opnået:

  • Mere end en tredjedel angiver, at de nu oplever, at de i langt højere grad er i stand til at udvikle deres forretning og tilpasse deres produkter efter kundernes behov.
  • Samlet set har 82% oplevet både stigning i omsætning og markedsandele.
  • I gennemsnit har respondenterne oplevet et fald på 21% i deres produktionsomkostninger.

Men det måske vigtigste nøgletal er, at 87% nu angiver, at udnyttelsen af IIoT har betydet, at de har kunnet udvikle deres forretningsstrategi til det bedre.

Analysen konkluderer, at denne vækst i troen på og integrationen af IIoT i høj grad er en effekt af Covid19. Med krav om afstand, manglende fysisk tilstedeværelse og lukkede luftrum blev IIoT pludselig en nødvendighed, og udviklingen samt realisering af overbevisende gevinster gik fra tentativ til eksplosiv.

Fra toppen og helt ned på gulvet

Med andre ord er det at have IIoT som et central element i både drift og udvikling ikke længere noget, der ligger ude i horisonten. Og på globalt niveau giver spørgsmålet OM ganske enkelt ikke mening længere. Vi er langt forbi. Nu er det afgørende spørgsmål HVORDAN.

Og et af de vigtigste er, hvordan SIKKERHED skal gribes an.

Sammen med alle de mange nye muligheder kommer nemlig samtidig nogle store udfordringer, og de virksomheder, der ikke evner at håndtere dem, vil ikke overleve ret længe. Hverken på et overordnet strategisk og forretningskritisk, men også helt ned på et fysisk driftsmæssigt niveau.

Helt kort betyder implementering af en cloudbaseret infrastruktur med sammenkobling af potentielt flere tusinde datapunkter fordelt over devises, sensorer etc. nemlig, at hvert eneste repræsenterer en mulig ikke-autoriseret adgang til hele infrastrukturen. Hvert eneste datapunkt – uanset om det er en sensor, der monitorerer temperaturen på en svejsearm eller CEO’ens tablet – skal derfor håndteres med samme høje standarder for sikkerhed og governance samt kunne deles på tværs af allerede etablerede datasiloer.

En ikke-autoriseret adgang medfører helt åbenlyse driftsmæssige udfordringer – hele produktionen kan blive lagt ned på ubestemt tid – men også i et større strategisk og juridisk perspektiv er det højeksplosivt.

Med den overvældende mængde data, der kontinuerligt genereres, fx om kunders adfærd, er ikke-autoriseret adgang og deraf følgende risici for læk eller misbrug overhængende. Både i et juridisk men ikke mindst i et PR-perspektiv er det nemt at se, hvilke problemer, det kan medføre. Hvem ønsker at samarbejde med eller være kunde hos en aktør, der ikke formår at beskytte de personlige data, som man har givet dem adgang til? Vejen til avisernes forsider er kort, og vejen til et tabt marked er endnu kortere.

Problemer med ikke-autoriseret adgang til forretningshemmeligheder som opskrifter på vacciner eller lignende behøver næppe understreges.

Det er derfor, sikkerhed er kommet så højt op på dagsordenen.

Den Nye Game Changer

IIoT er naturligvis stadig i en vis forstand en game changer. Der er fortsat mange virksomheder, der har lang vej igen, før de bliver i stand til at høste alle gevinsterne. Men pointen er, at uanset om man er langt eller kort i processen, så bliver det springende punkt, om man forstår betydningen af sikkerhed. Man kan implementere, så tosset man vil. Fejler man på sikkerheden, vil glæde blive meget kort.

AWS er en af verdens største leverandører af services til implementering, udnyttelse og understøttelse af IIoT.

Som en del af det har de udviklet AWS IoT Device Defender, der er en af markedets mest omfattende løsninger til opretholdelse af sikkerhed.

Læs vores seneste case om implementering af sikkerhedsforanstaltninger og governance i IIoT inden for Life Science

Scroll to Top