Kunde:

Kunden er en international retailer, som har tilstedeværelse både i fysiske forretninger og på internettet. Den eksisterende applikationsportefølje var opbygget gennem mange år (30+) med integration af hele kundens værdikæde fra produktion til distribution.

Udfordring:

At bygge og implementere en robust integrationsplatform (Hybrid Integration Platform), som binder eksisterende applikationers data sammen med nye cloud-enabled applikationer og PaaS-systemer.

Målet med implementering af en Hybrid Integration Platform (HIP) var at facilitere hurtigere implementering af nye services og applikationer i et hastigt forandrende marked.

Kundens totale scope var mere end 600 applikationer, der samtidigt skulle integreres med den eksisterende, komplekse IT-infrastruktur, som dækkede både et multi cloud- og on prem-setup.

Løsning:

Etablering af AWS-infrastruktur, som består af et API-lag, et microservice-lag og en Event Hub. Data fra eksisterende systemer leveres ind som events i integrationsplatformen, hvor de konsumeres af microservices og udstilles til PaaS-systemerne gennem veldefinerede API’er. Hovedkomponenterne i løsningen er Managed Kubernetes fra AWS (EKS), Kafka Event Hub samt SQL- og NoSQL-databaser.

Platformen deployes globalt i fire regioner og skal servicere et global bruger-community.

Resultat:

Kunden fik etableret en robust cloudinfrastruktur på AWS, som kan håndtere store mængder af data, og som gør det nemt at integrere nye applikationer, der har behov for forbindelse til eksisterende data og systemer.

Den implementerede infrastruktur (Hybrid Application Platform) muliggør, at kunden over tid kan migrere eksisterende systemer over på nye applikationer og PaaS-løsninger, uden at det har impact på roadmaps og drift for de applikationer, som skal erstattes.

Anvendte teknologier:

AWS Kubernetes
Confluent Kafka
Oracle API Gateway
F5 firewall
AWS EC2
AWS Elastic Load Balancer (ELB) / AWS Application Load Balancer (ALB)
AWS Service Catalog
AWS CodePipeline
AWS CloudWatch
AWS CloudFormation
AWS DocumentDB
AWS RDS for Oracle

Scroll to Top