En vigtig lære i disse dage er, at ord ikke er nok. At være bæredygtig kræver mere end en FN-nål i reverset. Men selv de bedste intentioner har været truet af sorte skyer.

Der er mange veje til bæredygtighed, men der kan ikke herske tvivl om, at initiativer til at begrænse CO2-udledning er uomgængelige. En udfordring på dette område har imidlertid i lang tid været at identificere, hvor og hvordan man gør det bedst og mest omkostningseffektivt. Der kan være mange skjulte kilder. En af disse kilder, som både virksomheder og forbrugere i lang tid har været mindre bevidste om, har været det enorme klimaaftryk, brugen af IT har. Bla. har CO2-regnskabet for streaming chokeret mange, og selvom der er udbredt diskussion blandt forskerne om de helt præcise beregninger, har opfattelsen af, at det alene er de sorte, fossile syndere med skorstene og udstødningsrør, der er problemet, endegyldigt tilbagevist. IT sluger enorme mængder energi, og følgeligt bliver vi nødt til at have det med i arbejdet med nedbringelse af CO2-udledningen.

For virksomheder, der ønsker at tilslutte sig målsætningerne om at begrænse den globale opvarmning, betyder det, at IT skal have en særskilt post i strategien for at blive bæredygtig. Alt andet kan meget nemt – i en tid med mere end almindeligt kritisk fokus på eventuel green washing – ende med at skabe stor og negativ offentlig bevågenhed og omtale.

Sort sky/ Grøn sky

Her har virksomhederne dog været i en klemme. For man kan have nok så mange gode intentioner, men hvis det grønne valg ikke er tilgængeligt, er man jo lige vidt.

Man kan selvfølgelig købe aflad i regnskov og lavbundsjorde, men hvis der for alvor skal rykkes, må det være den faktiske kilde, der arbejdes med.

Hvilket bringer os til den næste udfordring: For havde det stadig sådan, at IT var noget, man havde i kælderen, kunne man måske installere nogle solfangere på taget eller trække en ledning fra en vindmølle. Men når alt er migreret til Skyen, bliver det straks mere indviklet og svært at implementere en CO2-reducerende IT-strategi.

Ind til nu.

Som verdens største cloud-leverandør – herunder til den ditto mest populære streamingtjeneste Netflix – hviler der naturligvis et stort ansvar på AWS. Et stort ansvar, men dermed også et enormt potentiale. Hvis AWS reducerer CO2-udledningen, kan det have globale konsekvenser til den positive side.

Og det er, hvad vi nu kan se frem til. Tilmed med en særlig dansk dimension.

D. 19. april annoncerede Amazon, at de investerer i yderligere ni nye projekter til vedvarende energi i Canada, USA, Spanien, Sverige og Storbritannien og dermed bliver Europas største indkøber af den CO2-reducerende produktion. Det betyder, at Amazon nu samlet har 206 projekter inden for vedvarende energi, med en samlet kapacitet på 2.5 GW i Europe og 8.5 GW i alt. En stor del af denne kapacitet er øremærket AWS’ datacentre og dermed tilgængelig for alle AWS’ kunder.

De nye investeringer betyder, at Amazon har rykket sin oprindelig målsætning om, at alle deres forretninger skal køre på vedvarende energi fra 2030 til 2025.

Den danske vinkel

Det stopper imidlertid ikke her.

Som en krølle på historien, er et af projekterne til produktion til vedvarende energi nemlig med dansk fortegn. Det blev offentliggjort tilbage i december 2020, at Amazon havde fortaget den hidtil største investering i havvind i Europa. Det var, da de gik indgik en treåring aftale om at aftage 250 MW fra den kommende tyske havmøllepark Borkum Riffgrund 3. Det er en havmøllepark, som det danske selskab Ørsted står bag. Ørsted, der i parentes bemærket i 2020 blev udpeget som verdens mest bæredygtige virksomhed af det canadiske magasin Corporate Knights, der hvert år laver en opgørelse over de 100 mest bæredygtige virksomheder.

Bæredygtighed kræver, at man tager ansvar og sætter handling bag sine ord. AWS har lagt sig i front i forhold til at sikre deres kunder de bedste muligheder for at kunne gøre netop det. Heldigvis gør de det blandt andet i sammen med en dansk virksomhed, der ligeledes ligger helt i front.

Det understreger med al tydelighed, at vi kun kommer i mål ved fælles indsats. Og i den forbindelse vælger de rigtige at samarbejde med.

Læs mere om mulighederne for at reducere udledningen af CO2 med AWS her

Scroll to Top