badge-aws-partner

DevOps er både teknik, metode og en måde at arbejde på

KeyCore bekender sig til DevOps principper for en kort time-to-market, hvor det er bedst at fejle hurtigt, imens konsekvenserne af fejlene stadig er små. Derfor anbefaler vi ofte at prototype nye produkter. For en realtest er vigtigere end 1.000 meninger, når man vil sætte en ny løsning i drift eller lancere et nyt produkt.

Du vil opleve, at vi tænker i retning af:

  • Hurtigt til markedet
  • Agile processer, testning og accept af fejl er en del af processen
  • Nidkær dokumentering, så andre end KeyCore kan vedligeholde og udvikle jeres løsninger i fremtiden

Heldigvis er AWS også verdens mest avancerede IT-platform, der i sig selv understøtter logisk og markedsrettet udvikling. Det er simpelthen et godt metodeværktøj i sig selv. KeyCore arbejder ofte i IaC (Infrastructure as Code).

Jeres egne metoder er dog udgangspunktet

I din virksomhed arbejder I sikkert efter jeres egne principper. Hvad enten de er dokumenterede, eller I kan dem på rygraden. Og da det er jeres produkter og projekter, det handler om, gør vi en dyd ud af at arbejde i den kontekst, der passer jer bedst.

Der er nemlig kun én ting værre end ingen metode. Og det er at have et religiøst forhold til kun én metode. For os er det sådan, at opgaven styrer metoden. Målet er udvikle funktionelle, effektive og lønsomme løsninger, ikke at demonstrere, hvor dygtige vi er.

Skal vi tage en snak om metoder?

Netop fordi KeyCore har kompetente medarbejdere og metodedygtige teams, kan vi tilpasse os andre arbejdsformer – ganske givet også jeres. For struktur og stringens er noget af det, dygtige folk har til fælles på tværs af metoder og kulturer.

Sådan ser KeyCore i hvert fald på det. Så vi tager altid gerne en uforpligtende snak om, hvordan vi eventuelt kan løse en given opgave for jer. Den snak vil i sig selv give jer en indikation af, om vi er de rigtige til at arbejde på projekter sammen med jer.

Vi glæder os til at møde dig.

Vores tilgang

Hvordan cloud teknologi og agile metoder kan bidrage til at øge virksomheders evne til at udvikle og implementere IT-løsninger hurtigt og fleksibelt

Hurtig time-to-market

Agile processer, såsom prototyping og ideerne fra Minimum Viable Product, kan bidrage til at accelerere tiden fra idé til lancering af et produkt. Ved at fejle hurtigt og lære af disse fejl, kan man undgå at bruge unødvendig tid og ressourcer på ideer, der ikke fungerer.

Agil accept af fejl som en del af processen

Ved at tænke i retning af at acceptere fejl som en del af processen i stedet for at forsøge at undgå dem, kan man undgå at blive hæmmet af frygt for at fejle. Dette kan føre til en mere innovativ og risikovillig tilgang til udvikling af nye produkter.

Nidkær dokumentation for fremtidig vedligeholdelse og udvikling

Ved at dokumentere kode, infrastruktur og processer grundigt, kan man sikre, at andre end KeyCore kan vedligeholde og udvikle løsningerne i fremtiden. Dette kan være særligt nyttigt, hvis der sker ændringer i organisationen, såsom personaleudskiftninger.

Fleksibilitet og tilpasning til kundens behov

I KeyCore tilpasser vi altid arbejdsmetoder til kundens behov og præferencer. Dette kan være særligt nyttigt for virksomheder, der har etableret deres egne metoder og processer, som de ønsker at bevare og udvikle.

Services-tidl.-Loesninger-scaled

Cloud er fundamentet for ægte agilitet

Cloud teknologi og agile metoder kan være en stærk kombination, når det kommer til at udvikle og implementere nye IT-løsninger.

Cloud teknologi gør det muligt for virksomheder at få adgang til avanceret IT-infrastruktur og -tjenester via internettet. Dette eliminerer behovet for at investere i og vedligeholde dyre on-premises serverparker, og gør det muligt for virksomheder at skaleres hurtigt op eller ned efter behov.

Agile metoder fokuserer på en iterativ og inkrementel tilgang til udvikling af produkter og løsninger. Dette gør det muligt for virksomheder at reagere hurtigt på forandringer i markedet og kundebehov, og levere løsninger med høj kvalitet.

Når cloud teknologi og agile metoder kombineres, kan virksomheder få adgang til avanceret IT-infrastruktur og -tjenester, som kan skaleres op eller ned efter behov. Dette gør det muligt for virksomheder at teste og implementere nye løsninger hurtigt og fleksibelt.

Derudover kan cloud teknologi og agile metoder også bidrage til at øge samarbejdet og kommunikationen mellem forskellige afdelinger og teams. Cloud teknologi gør det muligt for medarbejdere at få adgang til de samme data og værktøjer fra hvor som helst, mens agile metoder fokuserer på hyppige check-ins og feedback loops for at sikre, at alle hold med i udviklingen.

I alt kan cloud teknologi og agile metoder bidrage til at øge virksomheders evne til at udvikle og implementere nye IT-løsninger hurtigt og fleksibelt, og dermed øge deres konkurrenceevne på markedet.

Cases

Insife – Pharmacovigilance og compliance i skyen

At overholde reglerne for pharmacovigilance er en meget omfattende opgave, men med øget digitalisering og udvikling af software er overholdelsen blevet både bedre og nemmere at administrere. For en af…

Hvorfor vælge en AWS partner med life science competency ?

I det konstant udviklende landskab inden for life sciences, hvor banebrydende opdagelser og innovative løsninger konstant eftersøges, er det afgørende at vælge den rette teknologipartner for succes. KeyCore har som…

Scroll to Top