Få klarhed over din virksomheds parathed med et AWS Well-Architected Review

Det kræver viden og indsigt at kunne træffe kvalificerede beslutninger. Derfor kan KeyCore tilbyde din virksomhed AWS’ særlige Well-Architected Review (AWS WAR). Det er en grundig gennemgang af hele din virksomheds forretningskritiske AWS-infrastruktur.

badge-aws-partner
Pillars

AWS WAR bygger på de seks søjler i AWS’ Well-Architected Framework:

 1. Operational Excellence
 2. Security
 3. Reliability
 4. Performance
 5. Cost Optimization
 6. Sustainability

AWS WAR bliver gennemført via fjern-adgang, og som resultat får I en udførlig skriftlig rapport. Den indeholder 10 detaljerede og kundespecifikke initiativer, som I kan iværksætte umiddelbart for at forbedre jeres infrastruktur og opnå omkostningsreduktion eller forbedret sikkerhed. I vil få gennemgået rapporten på en 2-3 timers workshop, hvor alle relevante parter deltager.

At gennemføre en AWS WAR som AWS partner kræver en særlig overbygning gennem AWS’ globale certificeringssystem. KeyCore har som Advanced Partner flere specialister med denne overbygning til deres AWS-certificering. Derfor kan vi tage lead på at gennemføre analysen og foretage dette review for din virksomhed.

Læs mere om værktøjer og best practice med AWS Well-Architected Framework

Få adgang til alle whitepapers om AWS Well-Architected Framework

AWS Well-Architected Framework (WAR) er en struktureret metode til at vurdere, designe og forbedre arkitekturen af AWS-baserede løsninger. Det giver værdi på flere måder:

 1. Det hjælper med at sikre, at løsningerne er bygget på en solid grundviden om de bedste praksisser og arkitekturmønstre på AWS. Dette øger sikkerheden, pålideligheden og ydeevnen i løsningerne, samtidig med at det reducerer risikoen for fejl og uventede problemer.
 2. Det gør det nemmere at designe skalerbare, tilgængelige og kosteffektive løsninger, da det giver en struktureret metode til at tænke igennem de vigtigste designbeslutninger og overveje deres konsekvenser.
 3. Det giver en fælles referenceramme, som gør det nemmere at samarbejde og dele viden og erfaringer med andre teammedlemmer og stakeholders. Dette øger produktiviteten og sikrer, at alle arbejder med de samme grundlæggende principper og retningslinjer.
 4. Det giver mulighed for at få feedback og rådgivning fra AWS-eksperter gennem AWS Well-Architected Reviews. Dette kan bidrage til at identificere og løse potentielle problemer og forbedre løsningen yderligere.

I alt hjælper AWS WAR med at sikre, at løsninger bygget på AWS lever op til de højeste standarder for kvalitet, pålidelighed og effektivitet. Det giver derfor en betydelig værdi for organisationer, der ønsker at drage fordel af de muligheder, der følger med at bruge AWS som platform.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at transformere din virksomhed

Spørgsmål og svar

Når mulighederne er næsten uendelige, er det afgørende at have en partner, der har indgående ekspertviden. Ikke kun i muligheder og fordele men også i udfordringer.

AWS Well-Architected Framework (WAF) er et sæt bedste praksis og designprincipper for at opbygge sikker, pålidelig og effektiv infrastruktur på Amazon Web Services (AWS)-platformen. Det er designet til at hjælpe organisationer med at gennemgå og forbedre den samlede arkitektur af deres arbejdsbyrder på AWS.

Gennemførelse af en Well-Architected Review (WAR) hjælper organisationer med at identificere områder af deres arbejdsbyrder, der muligvis ikke er i overensstemmelse med bedste praksis, identificere områder for forbedring og optimere deres arbejdsbyrder for omkostninger, ydeevne og sikkerhed.

En Well-Architected Review bør gennemføres af et hold erfarne arkitekter, der er fortrolige med det gennemgåede workload samt med AWS Well-Architected Framework.

Processen for at gennemføre en Well-Architected Review inkluderer:

 • Identifikation af arbejdsbyrden, der skal gennemgås
 • Indsamling af data om arbejdsbyrden
 • Vurdering af arbejdsbyrden i forhold til de fem søjler i AWS Well-Architected Framework (Operational Excellence, Sikkerhed, Pålidelighed, Ydeevneffektivitet og Omkostningsoptimering)
 • Identifikation af områder for forbedring
 • Udvikling og implementering af en plan for at adressere identificerede problemer

Det anbefales at gennemføre en Well-Architected Review mindst årligt eller når der er væsentlige ændringer i den underliggende workload.

Der er ingen direkte omkostninger forbundet med gennemførelse af en Well-Architected Review. Der kan dog være omkostninger forbundet med implementering af eventuelle ændringer eller forbedringer, der anbefales som følge af gennemgangen. Når KeyCore faciliterer betales der kun for forbrugt tid.

News & insights

Opsummering af AWS blogs for uge #28 i 2024

Opsummering af hvad AWS bloggede om i uge 28 i 2024

Opsummering af AWS blogs for uge #27 i 2024

Opsummering af hvad AWS bloggede om i uge 27 i 2024

Opsummering af AWS blogs for uge #26 i 2024

Opsummering af hvad AWS bloggede om i uge 26 i 2024

Scroll to Top