Sådan kommer du igang

Godt begyndt er halvt fuldendt; men forkert begyndt kan betyde, at målsætningerne aldrig bliver indfriet. Derfor er målet med første fase af MAP – ASSESS – at gennemføre en kortlægning af den aktuelle tilstand og parathed, der leverer et stabilt udgangspunkt for den videre proces. Det skaber desuden en bred forståelse, forankring og anerkendelse af både nødvendighed af og gevinster ved migrationen.

badge-aws-partner
map_assess

FØRSTE FASE: ASSESS – KORTLÆGNING & FORBEREDELSE

Godt begyndt er halvt fuldendt; men forkert begyndt kan betyde, at målsætningerne aldrig bliver indfriet. Derfor er målet med første fase af MAP – ASSESS – at gennemføre en kortlægning af den aktuelle tilstand og parathed, der leverer et stabilt udgangspunkt for den videre proces. Det skaber desuden en bred forståelse, forankring og anerkendelse af både nødvendighed af og gevinster ved migrationen.

INDHOLD - ASSESS består af 4 delkomponenter:

  1. Kortlægning og analyse af hele den eksisterende infrastruktur: Dette omfatter fysiske servere (ex. Windows, Unix, Linux), hypervisors, virtuelle servere, web-servere, applikationsservere, load balancere, LAN, WAN, firewalls, routere, switches, database instanser, eksterne grænseflader (ex. filload, datatransmission).
  2. TCO: Et retvisende billede af de faktisk omkostninger ved den nuværende infrastruktur.
  3. MRA: Migration Rediness Assessment: Baseret på en omfattende survey gennemført blandt alle relevante stakeholders i organisationen, etableres et fuldstændigt billede af de forskellige niveauer af parathed. I overskrifter berører surveyen Business, People, Governance, Security og Platforms og afdækker således både de tekniske og de menneskelige aspekter.
  4. Right Sizing: Sikring af optimal provisionering af ressourcer i AWS, således at krav fra nuværende løsning on-prem afspejles i den fremtidige AWS-løsning optimeret med hensyn til omkostninger og krav til scalability.

1/2

HVORDAN - ASSESS-fasen forløber over 4 uger.

Timer: Det relevante omfang vurderes individuelt. AWS finansierer op til 300 konsulenttimer. Inden ASSESS-fasen påbegyndes, sikrer vi, at fundingen fra AWS er på plads.

Konsulenter: To specialiserede og certificerede eksperter fra KeyCore vil være dedikerede til at tage organisationen gennem processen og gennemføre både de tekniske og organisatoriske analyser.

Pris: Det samlede budget – finansieret af AWS – der dækker alle omkostninger op til USD 60.000, hvor den mulige funding er afhængig af størrelse og kompleksitet på migreringen i scope.

Samarbejde: ASSESS-fasen kan naturligvis ikke gennemføres uden adgang og indsigt. Derfor er et tæt samarbejde og sparring med udvalgte stakeholders en forudsætning. Workshops og briefinger vil desuden være betinget af en bred repræsentation og deltagelse fra organisatio- nens medarbejdere. Dette aftales i detaljer inden opstart af ASSESS-fasen

RESULTAT

Detaljeret rapport med overblik over infrastrukturens forskellige stadier af parathed og hvilke tiltag, der er nødvendige for fuld cloudmigration.
En konkret kortlægning af potentialet for produktivitetsoptimering og ressourcebesparelser.

Overblik over hele organisationens forskellige stadier af parathed og hvilke tiltag og initiativer, der skal effektueres for en succesfuld videre migrationsproces.

Bred forståelse af mulighederne ved en cloudmigration; hvilke fordele det vil give både den enkelte og organisationen som helhed, samt hvilke initiativer, der er nødvendige for at realisere det fulde potentiale.

INTERESSERET?

Dette var blot et overblik over, hvad første fase af AWS MAP indeholder. Ønsker I mere viden og indsigt i, hvordan ASSESS-fasen kan bringe jer nærmere en fuld og succesfuld cloudmigration, og hvordan vi fra KeyCore kan hjælpe jer med det, er vi kun et opkald eller en mail væk.

Scroll to Top