AWS markerer sig som markedets ledende leverandører af understøttelse til Data & Analytics. Både hvad angår tilgængelige services og muligheder for automatisk at sikre datatilgængelighed gennem en cloudinfrastruktur som giver fælles adgang til data- og analyseværktøjer, der imødekommer de stadigt stigende forretningskrav, uden en betydelig investering.

Det blev helt tydeligt, da deres Data & Analytics-Partner Symposium blev afholdt i Madrid i september.

Som Advanced Partner var KeyCore naturligvis med. Og det gav flere indsigter om det uindfriede potentiale, der ligger i udnyttelse af data for de fleste virksomheder.

Potentialet
Mængden af generede data – fra R&D til produktionslinjerne – eksploderer. Et konservativt estimat på den årlige datamængde, der bliver genereret globalt, lyder på 97 ZB. Efterhånden som en stadig større del af forretningen bliver fuldt digitaliseret, har vi fået hidtil uopnåelige muligheder for dybe indsigter.

I lyset af den generelle konsensus om, at adgang til data og dermed viden er vejen til at træffe velinformerede beslutninger og skabe nye løsninger, der skaber værdi, burde dette være en god nyhed. Specielt når vi samtidig har beviser på, at det ikke bare er snak. Faktisk viser en nylig analyse publiceret af Forrester Research, at data-drevne virksomheder eller Insights-Driven Businesses (IDB) oplever en vækst på mere end 20%.

Ikke desto mindre fortæller et andet nøgletal os, at der er et stykke vej endnu, før det enorme potentiale bliver indfriet. En anden analyse udarbejdet af Accenture viser nemlig, at 68% ikke oplever, at de er i stand til at udnytte de mange data til at generere værdi.

Med andre ord er AWS’ massive indsats for at levere de bedste løsninger inden for Data & Analytics præcis, hvad markedet efterspørger.

Indsigt: De 3 trin til indfrielse af potentialet
En af de væsentligste indsigter til fuld forståelse af, hvad der skal til, for at det store potentiale manifesterer sig, er, at det både forudsætter den rette proces og målsætning. Dette forløber gennem 3 trin, som skal betragtes som et ”flywheel”, der gennemløbes igen og igen, hvilket sikrer en konstant fremdrift:

 1. Modernisér
 2. Aggregér
 3. Innovér

Modernisér
Modernisér infrastrukturen fra eksisterende legacy onprem til en fuld skalerbar cloud.
Dette betyder og indebærer:

 • Fuld skalerbar adgang til data- og analyseværktøjer for at imødekomme forretningskrav med OPEX i stedet for betydelig CAPEX.
 • Adgang til databaser, som kan til vælges afhængig af det ønskede resultat for mest effektivt at udnytte den optimale database til håndtering af arbejdsbyrden uden væsentlige licensomkostninger.
 • Mulighed for brug af avancerede AI/ML-værktøjer, der direkte integreres med den resterende infrastruktur.

Aggregér
Nedbryd siloer, så data kan mines og anvendes på tværs af databaser, data lakes og services.
Dette betyder og indebærer:

 • Aggregér data og gør dem tilgængelige og delbare på en sikker måde.
 • Etablér let dataflow og adgang med de rigtige tilladelser og kontroller.
 • Giv adgang til analyse og indsigt gennem analytics, visualisering og ML-værktøjer.

Innovér
Skab nye muligheder og optimér processer gennem specialbyggede databaser, analytics og ML.
Dette betyder og indebærer:

 • Etablér fuld udnyttelse af ML til konstant at optimere både infrastruktur og værktøjer.
 • Mulighed for at være på forkant med udviklingen – også på mængden og typer af data.
 • Adgang til at udnytte indsiger og predictions genereret gennem analytics til proaktive tiltag og udvikling af nye produkter og services.

Det specifikke AWS-potentiale
Det er klart, at der ligger en særlig force i, at man som AWS-bruger opnå end-to-end understøttelse af Data & Analytics; helt fra den optimale infrastruktur med mulighed for cloudbaserede databaser, der kan vælges til det specifikke behov og usecase og data lakes. Imidlertid er det i særhed det brede katalog af services til orkestrering, automatisering og optimering af både indsamling, aggregering og analyse af data på tværs af hele infrastrukturen, der forklarer, at AWS globalt ligger i front som leverandør. Samt, at disse services, som alt andet med AWS, kan skræddersys og integreres med hele infrastrukturen og løbende gennem ML kan underkastes den samme optimering som de øvrige services.

Det forudsætter naturligvis indgående indsigt i både mulighederne, tilgængelige services og forståelse af, hvordan dette kan omsættes til værdiskabende løsninger.

For yderligere information – og konkrete bud på hvordan KeyCore som Advanced AWS-Partner kan bidrage til, at I får den rette orkestrering og implementering af den optimale Data & Analytics-løsning – kontakt:

Partner Tue Lystrup
contact@keycore.dk
+45 70555404

Læs mere om etablering af data lake med mulighed for optimal adgang til og deling af data med overholdelse af GxP i global life science virksomhed her

Scroll to Top