Sådan beregner du prisen for KeyCore Managed Services

Med KeyCore Managed Services er betaling to-delt - én del er fast og udgøres af den pakke med ydelser som I vælger, og én del beregnes som en procentdel af det månedlige AWS forbrug for de AWS accounts der indrulleres i KeyCore Managed Services. Det er dermed muligt at rulle KeyCore Managed Services ud i organisationen en AWS account af gangen. Fordi udgiften for en enkelt account beregnes på baggrund af AWS forbruget er der ingen risiko for at hænge på driftsudgifter hvis en løsning lukkes ned af forretningsmæssige årsager.

Herunder er det beskrevet i lidt flere detaljer præcis hvordan prisen beregnes.

badge-aws-partner
Calculation

Muligheden for at rulle KeyCore Managed Services ud én AWS account af gangen giver mulighed for at tilpasse brug af tjenesterne efter specifikke behov per AWS Account. På denne måde kan organisationen let tilpasse og justere deres udgifter til drift i takt med ændringer i forretningsbehov, uden at være bundet af en fast pris, der ikke afspejler deres faktiske behov. Dette giver større fleksibilitet og mulighed for at fokusere på at drive deres forretning frem for at bekymre sig om faste driftsudgifter. Derudover eliminerer dette også risikoen for at hænge på uforudsete driftsudgifter, hvis en løsning lukkes ned af forretningsmæssige årsager. Alt i alt gør en prisstruktur, der følger forbruget af AWS, det muligt for organisationen at drive deres forretning på en mere agil måde og det er jo en af grund idéerne i cloud.

Sådan beregner du den månedlige omkostning

KeyCore Managed Services faktureres månedligt, bagud og regningen vil altid indeholder en præcis angivelse af grundlaget. Vi modtager hver måned en opgørelse fra AWS over forbruget indrullerede AWS Accounts og beregner på den baggrund hvad der skal stå på faktura på følgende måde:

 

"Fast månedlig pris for valgt pakke"

+"Forbrug opgjort af AWS for services exclusive EC2 instanser og AWS Support" x "Procentsats i valgte pakke"

+"Antallet af EC2 timer" x 0,90 DKK

+"Eventuelle ekstra ydelser"

= Månedens regning

Brug for mere viden?

Kontakt os og vi står altid til rådighed for at hjælpe med at uddybe, beregne og hjælpe med yderligere forklaringer.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har fuld forståelse for at det er vigtigt at forstå præcis hvad I skal budgettere med og har forsøgt at samle nogle svar på de spørgsmål vi oftes mødes af.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at få en fastpris, men hvis I har en workload med et fast forbrug året rundt så er vi altid åbne overfor at lave en særlig ordning.

Det primære omkostningsdriver for os og AWS er "operativ systemet", ikke hvor mange CPU'er, RAM eller andet. Disse faktorer påvirker naturligvis prisen for jeres AWS forbrug, men det koster på denne måde ikke ekstra i drift hvis I skifter til en stører model server. 

På jeres AWS regning, som I stadig vil modtage og skulle betale, vil AWS support være inkluderet, men det fratrækkes det grundlag som vores omkostninger beregnes ud fra.

Ja, jeres AWS regning fortsætter som hidtil. 

Ja, KeyCore Managed Services kræver mindst AWS Business support på alle de accounts der indrulleres

Nej, jeres regning beregnes KUN baseret på forbrug fra de AWS accounts som indrulleres i KeyCore Managed Services. I vælger hvilke accounts det er. Der er således fuld frihed til at vælge om f.eks. Test og Development accounts skal med eller ej.

Opsummering af AWS blogs for uge #36 i 2023

Opsummering af hvad AWS bloggede om i uge 36 i 2023

Opsummering af AWS blogs for uge #35 i 2023

Opsummering af hvad AWS bloggede om i uge 35 i 2023

Compliance

Forbedring af Dokumentbehandling med Intelligent Document Processing og Generativ AI

Introduktion I dagens datadrevne verden står organisationer ofte over for udfordringerne ved effektivt at håndtere og analysere store mængder dokumenter. De konventionelle tilgange til dokumentbehandling er tidskrævende, fejlbehæftede og kæmper…

Scroll to Top