Introduktion

I dagens datadrevne verden står organisationer ofte over for udfordringerne ved effektivt at håndtere og analysere store mængder dokumenter. De konventionelle tilgange til dokumentbehandling er tidskrævende, fejlbehæftede og kæmper ofte med at skalere effektivt. Dog tilbyder AWS en alternativ løsning ved brug af eksisterende AWS AI/ML-tjenester til at levere Intelligent Document Processing (IDP).

Synergien mellem Intelligent Document Processing og Generativ AI

Dokumentklassifikation, dataudtrækning og analyse er komplekse opgaver for organisationer, der arbejder med store datamængder, såsom life science, finansielle institutioner, medier osv. Traditionelle manuelle metoder fører ofte til fejl, ineffektivitet og skalering udfordringer. IDP sigter mod at imødegå disse udfordringer ved at integrere AI-tjenester som Amazon Textract med andre AI/ML-tjenester fra AWS, som f.eks. Amazon SageMaker. Denne integration udnytter kraften i banebrydende maskinlæringsteknologi til hurtigt og præcist at behandle data fra forskellige dokumenter og billeder.

Generativ AI tager denne integration et skridt videre og tilbyder automatiseringsforbedringer til dokumentbehandlingsworkflows. Dette omfatter funktioner som standardisering af nøglefelter og sammenfatning af inputdata, der ikke kun fremskynder dokumentbehandlingscyklussen, men også minimerer potentielle fejl ved at anvende relevante Foundation Models (FM), som kan trænes på virksomhedens eget data i Amazon BedRock.

Foundation Models rolle inden for Generativ AI

Generativ AI er drevet af store ML-modeller kaldet FMs. Disse modeller kan være afgørende for at transformere komplekse dokumentbehandlingsworkloads. Ud over den allerede eksisterende viden der findes i virksomheden krævesr også evnen til at sammenfatte specifikke kategorier af oplysninger, såsom finansielle data fra dokumenter som f.eks. bankkontoudtog. Anvendelsen af en relevant FMs letter genereringen af indsigter fra udtrukne data. Dette optimerer markant den tid, der bruges på menneskelig gennemgang, øger medarbejderproduktiviteten og automatiserer endda opdagelsen af fejl, som ellers ville kræve betydelig manuel indsats.

Amazon Bedrock og Amazon SageMaker JumpStart

AWS tilbyder løsninger, der muliggør integrationen af Generativ AI i eksisterende arbejdsgange. Amazon Bedrock leverer en managed service, der gør det nemt at opbygge og skalere generative AI-applikationer med FMs. Derudover giver Amazon SageMaker JumpStart ML-brugere mulighed for at vælge mellem et bredt udvalg af open-source Foundation Models. Disse modeller kan implementeres på dedikerede Amazon SageMaker-instanser, hvilket letter modeltræning, implementering og tilpasning.

Forbedring af IDP-pipelinen

Integrationen af FMs styrker den traditionelle IDP-pipeline og revolutionerer klassificerings-, udtræknings- og berigelsesstadierne. I klassificeringsstadiet kategoriserer FMs dokumenter med enestående nøjagtighed, selv uden tidligere eksponering for lignende eksempler. FMs i udtrækningsstadiet normaliserer data og verificerer information, samtidig med at de opretholder ensartet formatering. FMs i berigelsesstadiet muliggør logisk ræsonnement, sammenfatning og slutninger, hvilket strømliner hele IDP-arbejdsgangen.

Serverless implementering med AWS-tjenester

Serverløse tjenester som AWS Lambda, AWS Step Functions og Amazon EventBridge tilbyder problemfri automatisering af IDP-pipelinen. Disse tjenester muliggør oprettelsen af en serverless løsning til IDP, der sikrer automatisering af komplekse dokumentbehandlingsopgaver.

Konklusion

Sammenfletningen af Generativ AI med IDP indvarsler nye muligheder med effektiv, præcis og automatiseret dokumentbehandling. Ved at udnytte FMs og AWS-tjenester kan virksomheder optimere deres arbejdsgange, øge produktiviteten og hente værdifulde indsigter fra deres data. Samspillet mellem AI og dokumentbehandling transformerer brancher og giver virksomheder mulighed for at omfavne en fremtid med mere intelligente og effektive operationer. Kombinationen af dette med KeyCores AWS-ekspertise inden for life science mener vi åbner betydelige mulighed for life science-kunder ved at kombinere AWS-tjenester målrettet life science, f.eks. AWS Comprehend Medical, og dermed kunne implementere en mere effektiv IDP i life science virksomheder.

Hvis du vil have mere information om hvordan KeyCore kanhjælpe dig videre, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt os formular

Scroll to Top