Kunde:

Pronestor er en af verdens førende udviklere og udbydere af meeting management software til bookning af mødelokaler og forplejning, display-løsninger og gæsteregistrering. Pronestors kunder er til stede globalt og har derfor brug for en robust IT-infrastruktur, som understøtter et globalt set-up. Pronestor har valgt at bruge AWS-infrastruktur til deres løsning.

Udfordring:

Pronestor ønskede at fokusere på udviklingen af deres kerneapplikationer og havde derfor brug for specialistassistance i relation til optimering af deres AWS-infrastruktur.

Pronestor efterspurgte en backup-infrastruktur, der kunne anvendes i deres globale AWS-setup.

Målet var at kunne mitigere potentielle udfald på dele af den anvendte AWS-infrastruktur, uden at det ville medføre manglende adgang til services for Pronestors kunder. Desuden var det et mål, at backup og tilhørende genetablering (restore) skulle kunne gennemføres uden driftsforstyrrelser for Pronestors kunder.

Pronestor ønskede endvidere bedre overvågning af deres eksisterende MS SQL-databaser, således at performance og omkostninger løbende kunne optimeres.

Løsning:

Backup:

KeyCore designede en ny strategi for backup og disaster recovery. Strategien baserer sig på en kombination af volume-snapshots til disaster recovery gennem AWS Backup samt MS SQL Maintenance jobs til backup og genetablering af databaser.

Database-backups synkroniseres til S3 for at understøtte genetablering, selv hvis en Availability Zone er nede samt for at reducere udgifterne til opbevaring.

Backup-modellen gør det muligt at tage backup uden driftsforstyrrelser samt at genetablere til ethvert point-in-time, uden at det har konsekvenser for de resterende databaser.

Overvågning:

Dette er implementeret ved brug af AWS standardtjeneste, CloudWatch.

KeyCore introducerede AWS native logning med tilpassede målepunkter (metrikker) og Systems Manager til at sikre en ensartet overvågning og performancemåling på tværs af infrastrukturen.

KeyCore opsatte alarm-grænseværdier på SQL performance-metrikker for at optimere kapacitetsstyrring, så Pronestor ikke anvender større instanser end nødvendigt.

Dokumentation:

KeyCore konfigurerede et Github-repository for Pronestor til at styre konfiguration og dokumentation.

KeyCore etablerede runbook for genetablering til brug til træning og for at hjælpe Pronestor i tilfælde af disaster recovery

Pronestor implementerede selv samme løsning i deres US-region baseret på vores dokumentation og anbefalinger.

Resultat:

Pronestors backup- og disaster recovery-løsninger er revideret og forbedret.

Pronestor anvender i højere grad AWS-løsninger til minimering af omkostninger i forbindelse med backup i forhold til tidligere.

Anvendte teknologier:

AWS Backup
AWS CloudWatch
AWS Systems Manager
S3 med Lifecycle rules
AWS EC2
AWS Dynamo DB
AWS RDS
AWS SNS
AWS EBS

Scroll to Top