Kunden:

Kunden er en virksomhed inden for B2C-distribution og med mere end 800.000 privatkunder på det danske marked.

Udfordring:

I forbindelse med implementering af et nyt system til håndtering af privatkunder blev det besluttet at flytte det nye kundesystem fra en on-premise-løsning til en AWS-infrastruktur.

Formålene var:

  • At få etableret en robust IT-infrastruktur
  • At høste gevinster ved fuld skalerbarhed
  • At opnå transparens i driftsomkostningerne
  • At undgå at anvende ressourcer på rutineopgaver (”undifferentiated heavy lifting”)
  • At sikre, at nye løsninger implementeres hurtigt i en teknologisk overlegen infrastruktur

Løsning:

Etablering af infrastruktur i AWS som muliggjorde flytning af applikationen fra en hostet platform over på AWS. Efter den indledende flytning væk fra den hostede platform, blev der arbejdet løbende på at udbygge og designe en AWS-infrastruktur, som understøtter en highly available AWS-infrastruktur.

Resultat:

Implementeret og vedligeholdt en fuldt skalerbar infrastruktur for kundeapplikation, som har håndteret migrering af samtlige 800.000 kunder fra SAP til den nye platform og infrastruktur. Den etablerede infrastruktur giver agilitet i udvikling af API’er til opsamling af transaktionsdata til kundeapplikationen ved anvendelser af serverless teknologi. Desuden har AWS-infrastrukturen muliggjort anvendelse af Lambda og microservices til fremtidig udvikling af front-end applikationer.

Anvendte teknologier:

AWS Lambda
AWS CloudFormation
AWS DynamoDB
AWS RDS
AWS S3
AWS SNS
AWS SQS
AWS KMS
AWS CloudTrail
AWS Elasticsearch

Scroll to Top