Vi kan samarbejde, nøjagtig som det passer jer

Hvordan er din virksomheds modus operandi? KeyCore kan løse opgaver og stille folk til rådighed på måder og vilkår, der matcher de forskellige behov, som din virksomhed har. Vi har prøvet det meste, så det gælder om at finde frem til det, som passer til jeres måde at arbejde på.

badge-aws-partner
Samarbejde

Her er nogle af de almindelige engagement-former, som hver har deres fordele:

 • I kan samarbejde med en eller flere navngivne konsulenter
  Det kan være en fordel, at bestemte specialister bliver dedikeret til jeres opgaver. Så kan I lære dem at kende, og de kan lære jeres medarbejdere, virksomhed og kultur at kende. Det fremmer samarbejdet.
 • I kan trække på en pulje af folk med den fagprofil, I har brug for
  Vi etablerer gerne en pulje, I kan trække på efter behov. For eksempel en pulje af udviklere eller systemkonsulenter. Med en pulje af dygtige folk til rådighed er I ikke afhængige af, at enkeltpersoner har ledig tid. Det kan være en fordel, hvis mængden af opgaver varierer over tid, eller hvis det vigtigt for jer, at I til enhver tid kan få hjælp.
 • Dedikerede specialister 
  Skal I gennemføre et eller flere afgrænsede projekter, kan vi stille kvalificerede specialister til rådighed som projektdeltagere. De kan arbejde hos jer i projekternes løbetid og indgå på lige fod med andre i projektet.
 • Levering af turn key projekter
  Vi påtager os gerne ansvar for at løse projekter fra A-Z. Efter at have aftalt mål, rammer og leveringer, sørger vi for at bemande projekterne, overholde milestones og aflevere hele løsningen.

I kan også vælge den betalingsmodel, der passer til jeres opgaver

Det afhænger ofte af opgaverne, hvilken afregningsform, der er bedst. Nogle gange er der mange små daglige opgaver, og det vil koste tid og fremdrift, hvis man skal budgettere og give tilbud på hver af dem. Så kan det være en fordel at betale efter tidsforbrug. Omvendt har man som regel brug for at, store projekter bliver projekteret, beregnet og prissat på forhånd.

De to mest almindelige afregnings-former er derfor:

 • Betaling for brugte timer
  Opgaverne bliver sat i gang og afviklet løbende. KeyCores folk registrerer løbende den tid, de bruger på jeres opgaver, og I bliver faktureret med jævne mellemrum efter aftale. Tidsregistreringen er naturligvis 100% transparent, og I kan når som helst spørge ind og få en status. Denne afregningsmåde er nemmest i hverdagen.
 • Fast pris
  Kender vi et projekts omfang, beregner vi gerne en samlet fast pris. Det gælder både, når vi stiller enkeltpersoner eller puljer til rådighed, og når vi leverer totale løsninger. Jo større et projekt er, jo større er den tryghed, man vil opleve med denne afregningsform.

Mange kombinerer naturligvis de forskellige engagement-modeller og afregningsformer, når de samarbejder med KeyCore. Det kan være, at de får et samlet budget på en større opgave, mens løbende små ekstra opgaver, der ligger ud over det oprindelige scope, bliver faktureret pr. time.

Lad os sammen finde frem til den form, som passer bedst til jer. Så I oplever, at samarbejdet glider på en forsvarlig og økonomisk sund måde.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag og hør hvordan vi sammen kan finde præcis den model der passer bedst til din virksomhed.

Scroll to Top